11.-15. august arrangerer Montessori Norge læreplankurs ulike steder i landet.

11. august: Bergen/Flesland (filmes og blir gjort tilgjengelig digitalt)
12. august: Harstad
13. august: Trondheim/Værnes
14. august: Skien/Porsgrunn
15. august: Gardermoen

Kursinnhold:
Læreplankurset vil, med utgangspunkt i endringene som er gjort i revidert utgave av montessorilæreplanen, dreie seg om «det tilrettelagte miljøet for å lykkes med læreplanen». Vi ser både på den (nye) overordnede delen av planen, og mer generelt på fagene.

Dette kurset rettes spesielt mot barnetrinnet 1.-7.trinn, men vil også være aktuelt for flere ettersom mye dreier seg om grunnleggende prinsipper i pedagogikken.

Det settes opp en egen workshop for ansatte i ungdomsskolen på Gardermoen 15. august, se mer om innhold og påmelding til workshop for ungdomstrinnet her.

Læreplankurset ledes av Carla Foster. Nina Johansen fra Montessori Norge ønsker velkommen og deltar underveis i kurset.

Kurset filmes den 11. august i Bergen, og legges da ut som digitalt opptak på våre nettsider. Det vil dermed fra 12. august være mulig å se kurset digitalt, for de som ikke kan delta fysisk. Det digitale kurset vil være gratis.

By og dato er fastsatt, mens nøyaktig sted og tidspunkt vil publiseres så snart det er klart. Valg av lokale avhenger av antall påmeldte og eventuelle begrensninger i forbindelse med smittevern.

Påmeldingsfrist er 25. juni. 

Kursdeltakelse koster 500,- kr. pr. person. Prisen inkluderer lunsj og kaffe/te.

Obs! Husk at du må velge ett alternativ for dato og sted i nedtrekksmenyen i skjemaet under. Dersom du vil melde på flere enn fire deltakere, skriver du de resterende navnene i kommentarfeltet.