Søndag 24. mars arrangerer Norsk Montessoriforbund Landsmøte på Gardermoen.

På Landsmøtet vedtar medlemmene en handlingsplan for Norsk Montessoriforbunds arbeid de neste årene, og styremedlemmer og valgkomité blir valgt for neste periode (2019-2021). Du kan lese mer om landsmøte i vedtektene våre.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Tidspunkt: Søndag 24. mars, kl. 10 – 16.
Pris: 650 kroner per deltaker.

Påmeldingsfrist: 15. februar.

Landsmøtet arrangeres i samme lokaler som den nasjonale kongressen lørdag 23. mars, og vi håper det gir mange mulighet til å delta og engasjere seg.

Hvem kan delta?

Alle kan delta på landsmøtet, men kun utsendinger fra medlemsskoler, -barnehager og styremedlemmer i NMF har stemmerett. For å bruke stemmeretten må kontingenten for 2019 være betalt før landsmøtet.

Hvor mange utsendinger har vi?

Hver skole har 1 fast utsending til landsmøtet for de første 50 elevene og deretter 1 for hver påbegynte 100 elever utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av skolestyret.
Hver barnehage har 1 fast utsending for de første 50 barnehageplassene og deretter en ny utsending for hver påbegynte 100 plasser utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av barnehagens styre.
I tillegg kan hver skole- eller barnehageeier, som ikke er en lokalforening, delta med 1 utsending.

Observatører

Deltakere som ikke har stemmerett er observatører. Medlemsskoler, -barnehager og lokalforeninger kan sende så mange observatører de vil på landsmøtet, og det er også åpent for andre som er interesserte i NMFs arbeid å delta som observatør.

Bruk skjemaet under for å melde på deltakere.

Dersom du allerede har reservert overnatting i forbindelse med kongressen 23. mars trenger du ikke gjøre det igjen.