Friskoler er private skoler som driver sin virksomhet på grunnlag av privatskoleloven § 2-1, for eksempel ved at de drives med utgangspunkt i et bestemt livssyn, anerkjent pedagogisk retning eller at de tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring. På oppdrag fra hovedorganisasjonen Virke har Proba laget en rapport om friskolenes samfunnsbidrag.

Rapporten ble lansert på Virkedagen for utdanning 22. september i Oslo.

Gjennom en serie intervjuer med friskoler og tenketanker har de belyst hvem som søker seg til friskolene, hvordan friskolene arbeider og hva de legger vekt på, samt ulike aktørers erfaringer og innsikter med friskoler. De har også intervjuet ansatte i fire politiske tenketanker for å sette friskoletematikken inn i en bredere utdanningspolitisk sammenheng.

Proba skriver at prosjektet synliggjør at det er behov for mer forskning på friskolene og deres rolle og funksjon i det norske skolesystemet, som igjen kan danne grunnlag for en mer kunnskapsbasert debatt på tvers av det politiske landskapet.

Du kan lese og laste ned rapporten her.