Våren 2015 ba Stortinget Regjeringen om å utrede hvordan husleiekostnadene kan inkluderes for at finansieringen skal følge loven. Nå har det gått to år, og fortsatt foreligger det ingen utredning. Friskoleorganisasjonene har derfor bestilt en egen utredning fra Vista Analyse.

Prosjektet er initiert av Abelia Forum for friskoler, men er gjennomført i samarbeid med de øvrige friskoleorganisasjonene; Kristne Friskolers Forbund, Steinerskoleforbundet, Norsk Montessoriforbund og Norske Fag- og Friskolers Landsforbund.

Du kan lese hele rapporten og kronikken i Aftenposten her:

Kronikk: Kunnskapsministeren svikter friskolene

Rapport: Hva koster det å drive friskoler?