Ringerike Montessori søker etter montessoripedagog i inntil 100 % fast stilling.

Vi søker etter en positiv person, som ønsker å være med på å videreutvikle skolen vår. Vi søker deg som er opptatt av å skape et inkluderende fellesskap, og som er god til å formidle og til å tilpasse form og innhold slik at du når den enkelte elev. Du er løsningsorientert, og har evne til initiativ, fleksibilitet og samarbeid i et lærende fellesskap. Du liker å omgås ulike typer mennesker og du er god til å bygge mellommenneskelige relasjoner. Du er interessert i og i stand til å delta på uteskole og i fysisk aktivitet.

Stillingen tilbys fast for lærer med godkjent videreutdanning i montessoripedagogikk. Vi tilbyr lønn i henhold til tariffavtale og pensjonsavtale i Statens Pensjonskasse. Med på laget får du trivelige, flinke og erfarne kollegaer, flere med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk.

Ringerike Montessori er godkjent for 122 elever fordelt på 1.-10. trinn.  Skolen ligger i landlige og naturskjønne omgivelser på Ask i Ringerike kommune. Her har vi kort vei til skog og vann, og vi har mange gode muligheter til å bruke naturen som læringsarena. Hønefoss sentrum er kun få minutter unna. Skolen ble etablert i 2017 og har i dag 81 elever fordelt på barne- og ungdomstrinn. Skolen er i god vekst og vil om et par år ha rundt 100 elever.

Vil du vite mer om oss eller tenker at dette kanskje kunne være interessant for deg?

Ta kontakt med Marit B. Andreassen på

Telefon: 46 91 80 38 eller e-post: rektor@ringerikemontessori.no

Søknadsfrist: snarest

Send søknad med CV via e-post til: rektor@ringerikemontessori.no

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov om friskoler, opplæringsloven og forskrifter til disse. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden.