Ringerike Montessori har vokst jevnt siden oppstart i 2017, og søker derfor fra høsten 2021 montessoripedagoger til både barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende
 • Godkjent videreutdanning innen montessoripedagogikk
 • Lærere uten montessoriutdanning, men som ønsker videreutdanning innen montessoripedagogikk, oppfordres til å søke.
 • Søkere med kompetanse i spesialpedagogikk oppfordres til å søke.


Du må være:

 • En pedagog som har ønske om å hjelpe barn til å bruke sitt fulle potensiale
 • Fleksibel
 • En tydelig og trygg voksen
 • Løsningsorientert
 • Allsidig og like varierte arbeidsoppgaver
 • Opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole, kolleger i mellom, og med de ulike instansene knyttet til skolen
 • Selvstendig samtidig som du kan samarbeide i team
 • Interessert i og i stand til å delta på uteskole og i fysisk aktivitet


Vi kan tilby:

 • En skole som arbeider etter «Læreplan for montessoriskolen» – der montessoripedagogikken står i sentrum
 • Allsidig og bred montessorikompetanse i alle ledd
 • En skole i utvikling, der du får mulighet til å påvirke
 • En skole som har stort fokus på det forberedte miljø
 • En spennende arbeidsplass
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordringer
 • Lønn etter gjeldene tariff

Personlig egnethet vektlegges. Tilsetting forutsetter framlegging av gyldig politiattest.

Ønsker du ytterligere opplysninger, ta kontakt med rektor Marit Beate Andreassen på

Telefon: 469 18 038 eller

E-post: rektor@ringerikemontessori.no

Søknaden sendes via e-post til:

rektor@ringerikemontessori.no