Ringerike Montessoriskole søker montessoripedagoger og assistenter

Ringerike Montessori AS er en privat grunnskole i Ringerike kommune.  Fra høsten 2019 er vi godkjent for 1.-10.klasse. Elevtallet har økt siden oppstart og vi venter ytterligere vekst fra neste skoleår. I tillegg skal vi starte ungdomsskole.

Montessoripedagoger

Vi søker derfor etter montessoripedagoger både for barnetrinnet og ungdomstrinnet, eventuelt lærere med spesiell interesse for vår pedagogikk.

Du må være:

 • Pedagog som har kunnskap om eller er åpen for montessoripedagogikken
 • En pedagog som har ønske om å hjelpe barn å bruke sitt fulle potensiale
 • Fleksibel
 • En tydelig og trygg voksen
 • Løsningsorientert
 • Allsidig og like varierte arbeidsoppgaver
 • Opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Villig til å ta montessoriutdanning om du ikke allerede har det

Vi kan tilby:

 • En skole som arbeider etter «Læreplan for montessoriskolen»
 • En skole i utvikling
 • En skole som har stort fokus på det forberedte miljø
 • En spennende arbeidsplass
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordringer
 • Lønn etter gjeldene tariff

Assistenter

Vi søker også etter assistenter. For assistentstillingen stilles ikke krav om utdanning, men personlig egnethet vektlegges.

Du må være:

 • Åpen for montessoripedagogikken
 • Ønske om å hjelpe barn å bruke sitt fulle potensiale
 • Fleksibel
 • En tydelig og trygg voksen
 • Løsningsorientert
 • Allsidig og like varierte arbeidsoppgaver
 • Ha mulighet til å jobbe på SFO

Vi kan tilby:

 • En skole i utvikling
 • En skole som har stort fokus på det forberedte miljø
 • En spennende arbeidsplass
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordringer
 • Lønn etter gjeldene tariff

Ønsker du ytterligere opplysninger om noen av stillingene, ta kontakt med Helle Sagstuen

E-post: rektor@ringerikemontessori.no
Besøk også: www.ringerikemontessori.no

Søknadsfrist: 1.februar 2019
Ansettelse krever gyldig politiattest.

Søknaden sendes via E-post til:
rektor@ringerikemontessori.no