Montessori Norge og Inn på tunet Norge (IPT) har inngått samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er at det etableres og tilbys gode læringsarenaer på gård for elever ved montessoriskolene i Norge.

Daglig leder Nina Johansen sier at dette er et naturlig samarbeid for skolene ettersom de ofte har målsetting om å være tilknyttet gården som læringsarena. Måten Montessori arbeider på sammenfaller godt med det som IPT kan tilby. Styreleder Endre Stakkerud i IPT Norge fremhever at vi tilbyr gode, godkjente gårder som vil legge tilrette for elevene som kommer. Gjennom dette samarbeidet jobber vi for god læring, elever som mestrer og gjennom året får bruke gården noen skoledager. 

Les mer om Inn på tunet her.