Vi ser etter en engasjert, positiv og ansvarsbevisst pedagog til en 100% stilling som lærer på barnetrinnet.

Sandøya Montessoriskole er en privat heldagsskole som drives etter Montessoris pedagogiske prinsipper. Vi er en liten øyskole med under 40 elever fra 1.-10. trinn. Vi jobber for at alle våre elever skal bli selvstendige tenkende mennesker som føler seg sett, hørt og respektert.

Vi søker deg som ønsker å være med på å videreutvikle skolen vår og være en aktiv medlem av vårt team. Du er opptatt av hele eleven, både det faglige og det sosiale. Du har evne til å inspirere og veilede barn, er fleksibel og god på praktisk tilrettelegging og planlegging.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Allmennlærerutdanning, og videreutdanning som montessoripedagog eller erfaring med montessoripedagogikk.
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Evne til å bygge gode relasjoner.

Personlige egenskaper:

  • Du er en tydelig, men varm voksen som er trygg i din rolle.
  • Du er opptatt av å bygge gode relasjoner både med elever, foresatte og kollegaer.
  • Du er positiv til nye utfordringer.
  • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, er fleksibel og engasjert.
  • Du er selvstendig og faglig engasjert.

Vi kan tilby:

  • Lønn og arbeidsforhold etter tariff og pensjonsavtale.
  • Et godt arbeidsmiljø og samarbeid med et engasjert og handlekraftig lokalmiljø.

Tiltredelse: 10. august 2020
Søknadsfrist: 31.mars

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse

Søknad med CV og referanser sendes siri.losacano@sandoyamontessori.no
eller pr. post til Sandøya Montessoriskole, Postveien 5, 3950 Brevik

Kontaktperson: Rektor Siri Holm Losacano, telefon 45856925

www.sandoyamontessori.no