Vi ser etter ny montessoripedagog og ønsker å komme i dialog med deg for skoleåret 2024/25.

Ønsker du å jobbe på en liten skole der graden av påvirkning er stor. Et sted du er med på å forme hverdagen til barn og kollegaer. En skole der vi setter høy fokus på trivsel for både elever og ansatte.

Ta kontakt om dette kan være noe for deg. Kontakt Siri Holm Losacano på siri.losacano@sandoyamontessori.no

Sandøya Montessoriskole er en liten øyskole med rundt 45 elever fra 1.-10. trinn. Du finner oss utenfor Brevik, i Porsgrunn kommune. Vår visjon er å skape et trygt skolemiljø der vi bygger relasjoner og barn opplever å bli sett, hørt og respektert. Skolens motto: Godt å være – Gøy å lære.

Vi søker etter:

 • Godkjent montessoripedagog
 • Vi ønsker oss lærere med særskilt kompetanse innen spesialpedagogikk.
 • Arbeidserfaring fra en montessoriskole er fordelaktig.

Personlige egenskaper: 

 • God klasseledelse. Være en tydelig, men trygg voksen.
 • Evner til å se enkeltelevers særskilte behov.
 • Være god til å etablere og opprettholde relasjoner.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og evne til planlegging.
 • Viser gode samarbeidsevner, men er også utpreget selvstendig og initiativrik.
 • Er glad i ungdom og opptatt av hvordan akkurat du utgjør en positiv forskjell for dem.
 • Du er fleksibel og tåler at det er perioder med høy arbeidsbelastning.

Vi tilbyr: 

 • Kompetent fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Ansatte som er opptatt av elevenes utvikling, læring og fremtid.
 • Et godt og trygt arbeidsmiljø med fokus på personlig utvikling.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • God pensjonsordning.

Tilsetting og prøvetid: 
Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover. Ved fast tilsetting i undervisningsstilling må du ha faglig og pedagogisk kompetanse jfr opplæringsloven. Vi krever godkjent politiattest. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra ansettelsesdato.