Vi søker engasjert spesialpedagog

Om stillingen: Skaugdalen Montessoriskole SA har ledig deltidsstilling som spesialpedagog. Stillingen er et 28 % årsengasjement som gjelder fra skolestart høsten 2020. Stillingen omfatter i hovedsak spesialundervisning med vekt på barn i alderen 6 – 10 år. Noe ordinær undervisning kan forekomme.

Vi søker deg som vil bidra til at ethvert barn skal oppleve trygghet, trivsel og mestring

 • er profesjonelt opptatt av barns utvikling og læring
 •  har gode evner til å bygge relasjoner med barn
 •  er interessert i å bli kjent med og tilrettelegge undervisning for barn med ulike behov for tettere oppfølging
 • er åpen for veiledning og villig til å lære av kollegaer
 • kan jobbe selvstendig
 • er trygg på deg selv og har mot til å improvisere
 • har formalkompetanse innen spesialpedagogikk
 • har realkompetanse innen arbeid med barn

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med glade barn og ivrige kollegaer

 • en liten skole og et oversiktlig arbeidsmiljø
 • varierte læringsarenaer ute og inne
 • sensorisk læringsmateriell
 • gode samarbeidsmuligheter
 • handlingsrom for selvstendighet og kreative løsninger
 • iver for montessoripedagogisk tankegang og tilrettelegging
 • muligheter for faglig utvikling i det daglige arbeidet
 • tariffavtale og medlemskap i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner:

 • Formalkompetanse innen spesialpedagogikk kreves.
 • Pedagogisk utdanning.
 • Realkompetanse innen arbeid med barn, helst 6-9 år.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad: Send søknad med CV og referanser til: post@skms.no. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i skolen. Vi ser fram til å motta søknaden din.

Om arbeidsgiveren
Skaugdalen Montessoriskole SA er en friskole for barn i 1. til 7. klassetrinn med ca. 30 elever. Skolen ligger i Skaugdalen i Indre Fosen kommune. Den bygger på pedagogikken som den italienske legen Maria Montessori (1870-1952) utviklet, med utgangspunkt i at barn har en medfødt indre motivasjon til å utforske og lære. Pedagogikken skal hjelpe barna til å hjelpe seg selv. Elevenes arbeid er individuelt tilpasset hver enkelt. I tillegg jobber elevene aldersblandet. Våre læremidler er hovedsakelig sensorisk materiell, konkreter og naturen. Skaugdalen Montessoriskole ønsker å legge til rette for at alle deler av barnesinnet blir aktivert, og slik bidra til at elevene utvikler seg til reflekterte og ansvarsfulle mennesker som mestrer sine liv.