Solør Montessoriskole søker allmennlærer/montessoripedagog

Solør Montessoriskole er et pedagogisk faglig sterkt og entusiastisk alternativ bygget på Maria Montessori sine prinsipper. Skolen har en veletablert og tilrettelagt pedagogisk plattform som utvikler selvstendighet og lærelyst hos elevene. Elevene undervises i aldersblandede grupper. Skolen tilbyr et godt arbeidsmiljø, fornøyde elever og aktive foreldre.

Solør Montessoriskole har 1-7 klasse med 20 elever og 3 lærere. Vi ligger i naturskjønne omgivelser på Arneberg i Åsnes kommune.

ALLMENNLÆRER / MONTESSORIPEDAGOG.
Vi søker etter ALLMENNLÆRER / MONTESSORIPEDAGOG i 100 % stilling til en av våre aldersblandede grupper i barneskolen.

Krav til kompetanse:

 • Montessoriutdanning
 • Allmennlærerutdanning

Personlige Egenskaper:

 • er en tydelig fagperson, med positivt elevsyn og evner å bygge gode relasjoner.
 • er faglig bevisst og kan reflektere over din egen praksis.
 • er fleksibel og løsningsorientert.
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø og har godt humør.
 • kan arbeide selvstendig og i team.
 • er oppdatert i den faglige og teknologiske utviklingen som er relevant for stillingen.
 • arbeider systematisk med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter.
 • har fokus på elevenes skolemiljø.
 • følger opp elevenes faglige og sosiale læringsresultater.
 • Personlig egenhet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass, med garanti om at ingen dager er like.
 • Mulighet til å dele dagene sammen med barn, som gir deg både oppturer og uventede utfordringer.
 • Et godt arbeidsmiljø og mulighet for utvikling.
 • Tett samarbeid med dyktige kollegaer.
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • IA bedrift
 • God pensjonsordning

Tiltredelse: omgående eller etter avtale
Søknadsfrist: fortløpende

Tilsetting forutsetter framlegging av gyldig politiattest.

Referanser må føres opp. De vil bli kontaktet hvis tilsetting blir vurdert.
Kopier av vitnemål og attester leveres ved et eventuelt intervju.

Spørsmål om ledig stilling og informasjon om skolen rettes til skolens daglig leder.

Lisbeth Moe
Mobilnummer: 40028341

Søknas sendes til:

Solør Montessoriskole
v/ daglig leder Lisbeth Moe
Myrvoldheimen 55
2266 Arneberg

Mail: lisbeth.moe@solormontessori.no