Oslo Montessoriskole er et pedagogisk faglig sterkt og entusiastisk alternativ bygget på Maria Montessoris prinsipper. Skolen har en veletablert og tilrettelagt pedagogisk plattform som utvikler selvstendighet og mestringsglede hos elevene.

Elevene undervises i aldersblandede grupper. Skolen tilbyr et godt og stabilt arbeidsmiljø, fornøyde elever og aktive foreldre.

Hjemmeside: https://www.montessori.no

Vi søker etter en ny spesialpedagog eller montessoripedagog med interesse for spesalpedagogikk for skoleåret 2024-25, i inntil 100 % stilling. Det vil være arbeid med barn både en-til-en og i liten og stor gruppe, med elever i barneskolen.

  • Den vi søker må ha relevant utdanning og erfaring med spesialpedagogisk arbeid med barn, og være kjent med håndtering av både lærevansker og adferdsutfordringer.
  • Du må være rolig, moden og trygg, være glad i barn og kunne ta en utfordring med et smil.
  • Du må være en god team-medarbeider og en stødig relasjonsbygger.
  • Erfaring med montessoripedagogikk er en fordel, samt annen skoleerfaring.
  • Søkere med montessoriutdanning, og erfaring med eller interesse for spes ped, oppfordres til å søke.

Søkeren får jobbe i team med erfarne pedagoger, og under veiledning av skolens ledelse og ressursteam.

Søkere med interesse for eller utdanning innen montessoripedagogikk vil bli prioritert.

Søknad sendes på mail til inspektør vivian.torp@montessori.no snarest.