SPESIALPEDAGOG / OSLO MONTESSORISKOLE

Vi søker etter en spesialpedagog for skoleåret 2022-23, i en til sammen 100 % stilling*. Det vil være arbeid med barn og ungdom både en-til-en og i liten gruppe, med elever fra 1.-10. trinn.

  • Den vi søker må ha erfaring med spesialpedagogisk arbeid med barn, og være kjent med håndtering av både lærevansker og adferdsutfordringer.
  • Du må være rolig, moden og trygg, være glad i barn og kunne ta en utfordring med et smil.
  • Du må være en god team-medarbeider og en stødig relasjonsbygger.
  • Erfaring med hørselshemming er en fordel, samt erfaring med lærevansker av ulik grad.

Søkeren får jobbe i team med erfarne pedagoger, og under tett veiledning av skolens ledelse og ressursteam.

Søkere med interesse for eller utdanning innen montessoripedagogikk vil bli prioritert.

*)100 % stilling i utgangspunktet, men det kan også deles inn i flere mindre stillinger.

Lønn etter Oslo kommunes tariff.

Søknadsfrist:  snarest

Oppstart:         15.08.22

Søknad sendes på mail til Vivian.torp@montessori.no

 

 

Vivian Torp

Inspektør

Oslo Montessoriskole

Tlf: 22136250

Mobil: 91727708

 

www.montessori.no