Har du et ønske om å starte en montessoribarnehage, eller er du allerede godt i gang med prosessen? Da kan vi hjelpe deg på veien.

Hvis du vil starte en barnehage er det kommunen du må søke til. Les mer om hvordan dette foregår her:
Veileder: Godkjenning av barnehager

Du må også sette deg inn i Barnehageloven. Det stilles mange krav til barnehagene også i annet regelverk, og de aktuelle lover og forskrifter kan finnes på www.lovdata.no.

Her er to samlesider med mye nyttig informasjon og viktig regelverk som barnehager i Norge må forholde seg til:
Regelverk for barnehager (Regjeringen.no)
Barnehage (Udir.no)

Andre aktuelle lenker kan være:
Kunnskapsdepartementet
Aktiv HMS
Husbanken
Brønnøysundregistrene

For at man skal kunne si at dette er en montessoribarnehage er det noen komponenter som må være tilstede:

Montessoripedagogen

Montessoripedagogen er det første man må tenke på. Uten den vil man ikke kunne klare å skape en montessoribarnehage. Pedagogen kjenner pedagogikken og prinsippene, har kunnskap om hvordan tilrettelegge miljøet for barna og kan presentere montessorimateriellet til barna. Denne personen bør også ha erfaring. Montessori Norge anbefaler at pedagogen skal ha minst tre års erfaring med en annen erfaren montessoripedagog for å lede det pedagogiske arbeidet i en montessoribarnehage.

En oversikt over noen utdanningsmuligheter finner du her.

Bambini Montessori Barnehage i Hamar. Foto: Jo E. Brenden
Bambini Montessori Barnehage i Hamar. Foto: Jo E. Brenden

Materiellet

Spesielt for montessoribarnehagene er materiellet som barna arbeider med.

Mye kan man lage selv og her er en lamineringsmaskin uunnværlig samt en god porsjon kreativitet og praktisk sans. Likevel trenger man å gå til innkjøp av en del grunnleggende montessorimateriell. Så dette må legges inn i budsjettet for innkjøp.

Materiell kan blant annet kjøpes her:
Nettbutikk Montessori Norge
Propé Monetssorimaterial

Rommet

Når det gjelder utforming av rommet lønner det seg å ikke forhaste seg, men se nøye på hvilke behov en montessoribarnehage har. Rommet skal være utformet etter barnets behov. Alt materiellet skal være plassert på en hensiktsmessig måte og skal være helt og innbydende. Siden man i montessoribarnehagen arbeider aktivt med miljøet vil man ha behov for å gjøre forandringer etter hvert. Så ikke lås dere fast i en permanent løsning.

Prosessen

Å skape en barnehage er en kontinuerlig prosess. Det tar tid å bygge opp både materiell og personale og det er viktig å gi personalet rom for vekst og utvikling. Kurs for personalet som ikke har montessoriutdannelsen er en god investering for barnehagens kvalitet.