Montessori Norge er en medlemsorganisasjon for norske montessoriskoler og -barnehager, men starter ikke selv skoler og barnehager. Du finner mer informasjon om å starte en friskole her.

Montessori Norge har rettighetene til Læreplan for montessoriskolen. De som ønsker å starte en montessoriskole må ta kontakt med Montessori Norge i god tid før en eventuell søknad til Utdanningsdirektoratet. Vår oppgave er å legge til rette for kvalitet i norske montessoriskoler og -barnehager, og nye initiativ må gjennom en vurderingsprosess før vi gir tillatelse til å bruke vår læreplan.