Har du et ønske om å starte en montessoriskole, eller er du allerede godt i gang med prosessen? Da kan vi hjelpe deg på veien.

Du finner alt regelverk som omhandler det å starte og drive en friskole i Norge på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet. Å gjøre seg godt kjent med dette er første steg på veien, det er også Udir som godkjenner søknader om å starte friskole.

Noen nyttige lenker:
Udir: Private skoler
Udir: Starte en friskole

Skolens styre har et stort ansvar. Du kan lese mer om det i denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet:
Det er styrets ansvar – Oppsummering av funn fra tilsyn med private skoler i 2014.

Ved etablering av private skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander? Dette notatet fra Kristne friskolers forbund fra desember 2015 kan være nyttig i møte med kommunen og lokalpolitikere.

Medlemskap i Norsk Montessoriforbund

Alle norske montessoriskoler er forpliktet til å følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår», som er utgitt og forvaltes av NMF. For å få tillatelse til å bruke læreplanen, må skolen være medlem av NMF.

Fra og med 2017 krever NMF at skoler som ønsker å bruke montessorilæreplanen må delta på to obligatoriske kurs før skolestart.

Her kan du lese mer om medlemskap og hva det innebærer.

Montessoriskolen

For å starte og drive en skole etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper er det viktig at man setter seg godt inn i hva dette innebærer. Man må blant annet tenke på følgende:

Bilde fra Vollen Montessoriskole. Foto: Tomas Moss.
Bilde fra Vollen Montessoriskole. Foto: Tomas Moss.

Montessorilæreren
Montessoripedagogen er det første man må tenke på. Uten henne/ham vil man ikke kunne klare å skape en montessoriskole. Pedagogen kjenner pedagogikken og prinsippene, har kunnskap om hvordan tilrettelegge miljøet for barna og kan presentere montessorimateriellet til barna. Denne personen må ha utdanning og bør også ha erfaring.

Her kan du lese mer om utdanningsmuligheter for montessoripedagoger.

Krav til lærernes kompetanse
Det stilles mange krav til lærernes kompetanse, og det er viktig å sette seg inn i dette før man søker etter personale. Montessoriskolene må følge det offentlige lovverket i forbindelse med ansettelser. I grunnskolen stilles det krav om bestemt fordypning i noen fag som matematikk, engelsk og norsk med 30 studiepoeng på 1.-7. klassetrinn og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet. Alle fag i videregående skole krever en fordypning på 60 studiepoeng. Opplæringsloven med forskrifter hjemler utdanningskrav til lærere i skolen. Det stilles dessuten forskjellige krav til de ulike klassetrinn og fag det skal undervises i.

Les mer i Opplæringsloven og Kompetanseforskriften.

I tillegg kreves det at minimum 50 % av pedagogene som underviser i en montessoriskole har formell montessorikompetanse. Norsk Montessoriforbund mener det bør være et mål at alle pedagogene har denne kompetansen.
Les mer om kompetansekravene her: Endringer i forskriften til friskoleloven (høsten 2016).

Du finner også informasjon fra Udir om rektors kompetanse her og om generelle krav for tilsetting i skolen her.

Materiellet
Spesielt for montessoriskolene er det materiellet som barna arbeider med.

Mye kan man lage selv, og her er en lamineringsmaskin uunnværlig samt en god porsjon kreativitet og praktisk sans. Likevel trenger man å gå til innkjøp av en del montessorimateriell. Så dette må legges inn i budsjettet for innkjøp.

Materiell kan blant annet kjøpes her:
Propé Montessorimaterial
Montessoriforlaget

Rommet
Når det gjelder utforming av rommet lønner det seg å ikke forhaste seg, men se nøye på hvilke behov en montessoriskole har. Montessoriklasserommet skal være utformet etter elevenes behov. Alt materiellet skal være plassert på en hensiktsmessig måte og skal være helt og innbydende. Siden man i montessoriskolen arbeider aktivt med miljøet vil man ha behov for å gjøre forandringer etter hvert. Så ikke lås dere fast i en permanent løsning.

Prosessen
Å skape en skole er en kontinuerlig prosess. Det tar tid å bygge opp både materiell og personale og det er viktig å gi personalet rom for vekst og utvikling. Kurs for personalet som ikke har montessoriutdannelsen er en god investering for skolens kvalitet. Skolen bør også ha en plan for videreutdanning av lærere uten formell montessorikompetanse.