Fra og med 13. mars er alle barnehager og skoler i Norge stengt.

Dette er en krevende situasjon for hele landet, og råd og retningslinjer kan endre seg fra dag til dag. Det gjør det utfordrende å ha god oversikt. I Montessori Norge skal vi gjøre så godt vi kan for å være et mellomledd og hjelpe montessoriskolene og -barnehagene med å finne informasjon.

Først og fremst er det viktig med tett kontakt med lokale myndigheter (kommune/helse) siden mange av utfordringene ikke er spesielle for oss, men gjelder alle kommunale skoler og barnehager, private barnehager og friskoler.

Vi oppfordrer til å samarbeide rundt det praktiske og elevenes undervisning. Det kan være utfordrende å finne gode, pedagogiske opplegg for montessoriskolene, og vi bør dra nytte av all kompetansen lærerne rundt i landet har.

Noen driftige pedagoger har allerede begynt å dele opplegg og sørge for felles dugnad for montessoriskolene ved å opprette denne Facebookgruppen:

Corona-dugnad for Montessoriskoler

Når det gjelder praktiske spørsmål rundt permitteringer, spesialundervisning, krav til lærere/ansatte med mer, er vi i dialog med andre friskoleforbund, advokat og relevante aktører for å forsøke å få gode svar. Vi vil oppdatere skolene og barnehagene så fort vi får svar. I mellomtiden finnes det en del god informasjon på disse sidene, som oppdateres jevnlig:

Udir: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Utdanningsforbundet: https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/sporsmal-og-svar/koronavirus-i-arbeidslivssammenheng/

Nav: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

Vi ønsker alle det beste i tiden fremover, og vi tar imot alt av spørsmål og utfordringer som måtte dukke opp. Dette er en spesiell situasjon som krever dugnadsånd og solidaritet, og vi er sikre på at skolene og barnehagene sørger for at barn og unge i montessorimiljøet får best mulig oppfølging og føler seg trygge og ivaretatt.