Montessori Norge har gjennom flere år opparbeidet en trygg egenkapital. Deler av denne ønsker nå Montessori Norge å investere i tiltak som vil komme hele det norske montessorimiljøet til gode. Stabilitet, kvalitet og forutsigbarhet i tilbudet om videreutdanning i montessoripedagogikk, og medlemmers mulighet til å prioritere slik videreutdanning, er særdeles viktig.

Fra 2021 har vi derfor opprettet to stipendordninger som medlemmer kan søke på:

  1. Stipend for de som tar trainerutdanning med sikte på å utdanne fremtidige montessoripedagoger ved universitet/høyskole i Norge
  2. Stipend for de som tar videreutdanning i montessoripedagogikk, i tilfeller hvor man ikke får økonomisk støtte gjennom andre ordninger

Mens det er søkeren som ønsker å ta trainerutdanning som selv søker Montessori Norge om stipend, er det barnehagen eller skolen som søker på vegne av den ansatte for stipend til videreutdanning i montessoripedagogikk.

Her finner du informasjon om stipend til trainerutdanning og søknadsskjema:

Informasjon om hvordan man søker på stipend til videreutdanning i montessoripedagogikk finner du på våre interne sider for medlemsskoler og -barnehager under «Fra Montessori Norge»:
Stipend til videreutdanning i montessoripedagogikk.

Har du spørsmål om stipend kan du sende en henvendelse til nina.johansen@montessorinorge.no