Montessori Norge har gjennom flere år opparbeidet en trygg egenkapital. Deler av denne ønsker nå Montessori Norge å investere i tiltak som vil komme hele det norske montessorimiljøet til gode. Stabilitet, kvalitet og forutsigbarhet i tilbudet om videreutdanning i montessoripedagogikk er svært viktig, der for har vi opprettet et stipend for de som tar trainerutdanning med sikte på å utdanne fremtidige montessoripedagoger ved universitet/høyskole i Norge.

Her finner du informasjon om stipend til trainerutdanning og søknadsskjema:

Har du spørsmål om stipend kan du sende en henvendelse til nina.johansen@montessorinorge.no