Utdanningsdirektoratet har oppsummert funnene fra tilsyn med de frittstående skolene i 2015.

Du kan lese hele rapporten her.

Hensikten med oppsummeringen er først og fremst å gi en oversikt over funnene fra tilsyn med de frittstående skolene. Rapporten viser blant annet hvor mange tilsyn som er gjennomført, hvilke krav i regelverket vi har kontrollert og hvilke funn vi har gjort under tilsynene.