Tinn Montessoriskole har en ledig stilling fra 1.8.2020. Fortrinnsvis søkes Montessoripedagog eller lærer som har ønske om å ta videreutdanning i montessoripedagogikk. Stillingen er i utgangspunktet en 100 % stilling, men vi er åpne for pedagoger som ønsker å jobbe noe redusert.

Vi ønsker at du som søker er fleksibel, målrettet og har gode samarbeidsevner. Tinn Montessoriskole er en vital og aktiv skole med godt arbeidsmiljø. Skolen er godkjent for 60 elever fra 1. – 10. klassetrinn.

Vi søker deg som har:

  • Godkjent lærer for grunnskole, alternativt barnehagepedagog
  • Ser den enkelte elevs behov
  • Er en god teammedarbeider
  • Har god relasjonsferdigheter
  • Ønske om å bidra til utvikling av en god skole

Lønn etter avtale.

Tinn Montessoriskole startet opp høsten 2012. Skolebygning og uteområde er godt egnet til montessoriundervisning. Skolen ligger i ei fjellbygd med utallige muligheter i undervisningssammenheng og fritid. Elv, skog, fjell, bondegårder, småbedrifter og et aktivt bygdesamfunn omkranser skolen.

Søknadsfrist: 10.5.2020

For mer informasjon, ta kontakt med rektor Mona Lurås mobil 94171497 eller epost mona@tinnmontessori.no

Søknad med CV sendes Tinn Montessoriskole, Ådalen 626, 3650 Tinn Austbygd eller på epost post@tinnmotessori.no

Tinn kommune i Telemark har 6000 innbyggere og har Hardangervidda nasjonalpark innenfor sine grenser. Kommunen har et godt offentlig tilbud og et aktivt organisasjonsliv i alt fra idrett til kultur.