Avdelingsleder ved Tønsberg Montessori Ungdomsskole

Tønsberg Montessori Skole, Barkåker, Tønsberg, Vestfold og Telemark

Tønsberg Montessori har ledig stilling som avdelingsleder for ungdomsskolen.

Vi har nå ledig 100% fast stilling som avdelingsleder, med lederressurs på 50%.

Dersom du allerede har videreutdanning i montessoripedagogikk er det en fordel, men ikke avgjørende. Det er ønskelig med lederutdanning og ledererfaring.

Vi søker en avdelingsleder som er utviklingsorientert og en god lagspiller.

Søknad sendes sekreter@tonsbergmontessori.no

Kontaktperson vedr. stillingene er rektor Sindre Vinje (tlf. 90609979) eller ass.rektor Lars Brunborg (tlf. 97509700)

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning
 • Lederutdanning
 • Dersom du ikke har videreutdanning i montessoripedagogikk, må du være villig til å ta denne videreutdanningen
 • Gode ferdigheter innenfor klasseledelse og relasjonsledelse
 • Du har ønske om og tar initiativ til egen profesjonsutvikling
 • Ønske og interesse for å videreutvikle skolen som en lærende organisasjon
 • Interesse og erfaring med å jobbe med IKT som læringsverktøy

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert og dyktig
 • Du er tydelig og kommuniserer godt og respektfullt med elever, kolleger og foresatte
 • Du har et ønske om å være den beste læreren for elevene hver dag – og den beste leder for de ansatte hver dag
 • Du er selvstendig, men også samarbeidsvillig og løsningsorientert
 • Du har interesse for – og evne til å bygge gode relasjoner
 • Du er genuint opptatt av elevenes læring og utvikling
 • Du er genuint opptatt av skoleutvikling
 • Du er kunnskapsrik, inkluderende og engasjert

Arbeidsoppgaver:

 • Nærmeste leder for de ansatte i ungdomsskolen
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læring
 • Ansvar for et godt forberedt miljø
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Bidra til et godt samarbeid med foresatte
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap
 • Bistå de ansatte på ungdomsskolen med elevoppfølging
 • Timeplanlegging og vikaroppfølging
 • Samarbeid med KSU
 • Samarbeid med andre faginstanser
 • Deltagelse i skolens ledergruppe

Vi tilbyr:

 • Dyktige, dedikerte og engasjerte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og montessoripedagogikk
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk (VIRKE)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

CV, samt kopier av attester og vitnemål sendes med søknaden. Det må fremlegges politiattest iht Opplæringslova §10-9 før tiltredelse.