Tønsberg Montessoriskole har ledige lærerstillinger

Tønsberg Montessoriskole er en 1.-10. skole og vi søker nå etter dyktige lærere i fast stilling. Tønsberg Montessori ligger på Jareteigen, mellom Tønsberg og Horten. Her har vi samlet barnehage, grunnskole og ungdomsskole. Totalt er det ca. 160 barn på Tønsberg Montessori.

 

Montessoripedagogikken er basis for arbeidet vårt.

 

Se gjerne denne filmen fra Tønsberg Montessori: https://youtu.be/Z75fvGzNsR8

 

Alle fagkombinasjoner kan være aktuelle. Det er ledig stilling på barneskolen og i ungdomsskolen. Dersom du allerede har videreutdanning i montessoripedagogikk er det en fordel, men ikke avgjørende da du vil få veiledning i forhold til pedagogikken.

Vi søker lærere som er utviklingsorienterte og gode lagspillere.

 

Søknadsfrist er åpen. Vi ansetter fortløpende.

 

Kontaktperson vedr. stillingene er rektor Lars Brunborg (tlf. 975 09 700)

 

Søknader sendes til: sekreter@tonsbergmontessori.no

 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning
 • Gode ferdigheter innenfor klasseledelse
 • Ønske og interesse for å videreutvikle skolen som en lærende organisasjon

 

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å jobbe med montessoripedagogikk
 • Du er faglig engasjert og dyktig
 • Du er tydelig og kommuniserer godt og respektfullt med elever, kolleger og foresatte
 • Du har et ønske om å være den beste læreren for elevene hver dag
 • Du er selvstendig, men også samarbeidsvillig og løsningsorientert
 • Du har interesse for – og evne til å bygge gode relasjoner
 • Du er genuint opptatt av elevenes læring og utvikling
 • Du er kunnskapsrik, inkluderende og engasjert

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og legge til rette for elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læring
 • Ansvar for et godt forberedt miljø
 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Bidra til et godt samarbeid med foresatte
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap

 

Vi tilbyr:

 • Dyktige, dedikerte og engasjerte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og montessoripedagogikk
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk (VIRKE)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Andre opplysninger

CV, samt kopier av attester og vitnemål sendes med søknaden. Det må fremlegges politiattest iht Opplæringslova §10-9 før tiltredelse.