Trondheim Montessoriskole er en nystartet ambisiøs skole. Vi har i dag 32 elever fordelt på 1.-6. trinn. Elevene går i aldersblandede grupper. Vi søker en rektor i 50 % stilling.

Vi søker deg som er eller har vært leder eller avdelingsleder på en skole, som ønsker å samarbeide tett med lærere og foresatte, og som ønsker å bidra til at enhver elev har en meningsfull og inspirerende skolehverdag. Montessoribakgrunn er ikke nødvendig.

Tiltredelse 1.9.23, eller etter avtale.

Personlige egenskaper

Du:

  • Liker å lede kompetente ansatte
  • Har stor arbeidskapasitet
  • Ønsker å være delaktig i å skape en god start på livet for våre elever
  • Fokuserer på relasjonene til elever, ansatte og foresatte
  • Er løsningsorientert, strukturert og fleksibel
  • Prioriterer viktig fra uviktig – i dag vi er en liten skole med deg som eneste leder

Vi tilbyr:

  • God lønn etter avtale
  • Et godt arbeidsmiljø

Om arbeidsgiveren
Trondheim Montessoriskole
Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 Ranheim

Hjemmeside
https://trondheimmontessori.no/
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/trondheim-montessoriskole/?viewAsMember=true
Twitter
https://twitter.com/trhmontessori
Facebook
https://www.facebook.com/search/top?q=trondheim%20montessoriskole

Vi startet Trondheims første Montessoriskole i 2019 med 19 elever på 1.-4.trinn. I skoleåret 23/24 har vi 32 elever på 1.-7. trinn.

Montessoripedagogikken fokuserer på å la alle barna lære i sitt tempo – å få oppleve gleden i det å lære. For det er jo ikke særlig motiverende å lære om ting du allerede kan? Eller å stadig oppleve nederlag, fordi du ikke har grunnlag til å forstå det som undervises?

Barna er delt inn i aldersblandede grupper, og vi er mer opptatt av den enkeltes fremgang enn av å rangere elever med karakterer. Det gir mindre fokus på å sammenligne seg med andre, og mer fokus på: «Hva vil jeg lære i dag?»

Selvstendighet

«Aller mest læringsglede opplever vi i Montessori når pedagogene/lærerne er i bakgrunnen, og hvor barnas egen læringslyst styrer skolehverdagen».

Vi har erfart at barn som ønsker og kan jobbe selvstendig, er de barna som trives aller best hos oss. Maria Montessori så at barn har et naturlig behov for selvstendighet.

Kontaktperson for stillingen
Gunnar Østgaard
Styreleder
Tlf.: 46688000
E-post: gunnar@trondheimmontessori.no

Søknadsfrist: 7. august

Søk her, eller på epost til gunnar@trondheimmontessori.no