Trondheims beste skole?

Trondheim Montessori starter opp i august, godkjent for 120 elever på trinn 1-10. Vi starter opp i år med kun ca 50 elever, for å ha best mulg innflytelse og kontroll på kvalitet og læringsmiljø.

Vi søker Montessoripedagoger i 100% stilling med tiltredelse før skolestart i august.

Vi søker lærere med Montessoriutdanning, som ønsker å bidra til å utvikle vårt åpne og ambisiøse læringsmiljø. Vi legger til rette for godt samspill mellom barn og voksne, slik at læringsmiljøet utvikler den enkelte elevs kunnskapsglede og faglige utvikling. Vi søker deg som er pedagog med god relasjonskompetanse og stort faglig engasjement – og som synes det er spennende å bygge opp en 100% Montessoriskole helt fra bunnen av. Ambisjonen vår er allerede fra starten kun å ha ansatt godkjente Montessoripedagoger, eller lærere som er i prosess for å ta slik utdanning.

Allerede før vi har åpnet, har NTNU sin lærerutdanning ytret ønske om å lage avtale med oss om utveksling av praksiskandidater.

Søkere utenbys fra vil få dekket kostnader ifm reise, samt ved ansettelse, kostnader ifm flytting.

Send søknad, snarest til Styrer.forskerspiren@mb-s.no

God lønn etter avtale.

Ta gjerne kontakt med Linda T Hoff på epost Styrer.forskerspiren@mb-s.no eller tlf 45511601 for mer informasjon om stillingene.