Undervisningsstillinger i 100% som lærer fra august 2019

HAR DU LYST TIL Å BLI MED PÅ NYETABLERING OG DRIFT AV EN MONTESSORI BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SOM SKAL BYGGES PÅ BARNAS PREMISSER?

Kongsvinger Montessoriskole SA er godkjent som barne- og ungdomsskole for inntil 100 elever, og vil ta imot sine første 40 elever i august 2019. Skolen etableres sentrumsnært i vakre Kongsvinger by, omtrent 1 times kjøring fra Oslo.

Skolens rektor, Hilde Opberget, tiltrer 1. juni. Sammen med foreldregruppen ønsker hun å vektlegge et kvalitativt godt og trygt læringsmiljø der barnas behov skal være førende. Til dette trengs et solid og godt team. Vi ønsker nå kontakt med alle som har interesse for å være med på denne spennende nyetableringen og som samtidig har et grunnleggende godt blikk for hva og hvordan et alternativt pedagogisk tilbud som dette kan samskapes.

Skolen er foreldredrevet og etableres på barnas premisser. Nysgjerrighet og skaperglede står sentralt i et forberedt miljø hvor trangen til arbeid, innsats og aktiv læring er vektlagt.

Vi søker både fagarbeidere, assistenter og pedagoger. Vi oppfordrer deg til å søke enten du har Montessoribakgrunn eller ikke. Særdeles viktig er søkernes relasjonskompetanse og tro på et skoletilbud bygget på Maria Montessoris pedagogikk. Nytenking, kreativitet og pågangsmot vil verdsettes. Personlig egnethet og etablering av et team som kan styrke hverandre vil vektlegges i den kommende ansettelsesprosessen.

Vi tilbyr:

  • en unik mulighet til å bidra til utforming av en helt ny og annerledes skole, der engasjerte foreldre og interesserte elever har en stor plass
  • Lønn og pensjon etter kvalifikasjoner og avtale

Gyldig politiattest iht. Opplæringsloven §10-9 må fremlegges ved tiltredelse. Personlig egnethet vektlegges.

Send oss gjerne en kortfattet beskrivelse av hvordan du kan bidra til å etablere Kongsvinger Montessoriskole SA som et alternativt pedagogisk tilbud på barnas premisser, gjerne sammen med din CV. Du er også velkommen til å kontakte styreleder Kathrine Holme på tlf. 926 43896.

Epost:  post@kongsvingermontessori.no

Dersom du har behov kan skolens styre være behjelpelige med å finne egnet bolig for ansatte som kommer utenbys fra. Kongsvinger kommune er et attraktivt sted å bo, som et regionsenter sør i Hedmark, omgitt av vakker natur og med massevis av aktivitetstilbud for små og store. Les gjerne mer på kommunens egne hjemmesider: https://www.kongsvinger.kommune.no/article45602-20885.html