Søknadene er fordelt på 22 grunnskoler og 11 videregående skoler. Antall søknader har gått litt ned sammenlignet med tidligere år.

Blant søkerne er det flere som ønsker å starte montessoriskole. Se hele søkerlisten på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Skolene vil få svar på søknadene innen 1. februar 2017, og vil kunne starte opp tidligst høsten 2017.