Utdanningsdirektoratet har mottatt 33 søknader om å starte opp friskole fra høsten 2017

Søknadene er fordelt på 22 grunnskoler og 11 videregående skoler. Antall søknader har gått litt ned sammenlignet med tidligere år.

Blant søkerne er det flere som ønsker å starte montessoriskole. Se hele søkerlisten på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Skolene vil få svar på søknadene innen 1. februar 2017, og vil kunne starte opp tidligst høsten 2017.