Frå hausten 2024 har vi behov for en lærer (gjerne utdannet montessoripedagog) til vår ungdomsskule.

Stillinga er eit vikariat, med moglegheiter for forlengelse og fast tilsetjing på sikt.

Er du ein trygg, robust og fleksibel vaksen? Ønskjer du å vera med i ein pedagogisk fellesskap og vidareutvikla den nystarta ungdomsskula vår? Bryr du deg oppriktig om ungdom og ønskjer at dei skal ha dei beste moglegheitene i den sårbare perioden av livet dei befinner seg i, og vil vere med på å gje deg dei beste føresetnadene for en vidare framtida si? Trivst du godt med å jobba i eit team, men er også sjølvstendig når det trengst? Er du glad i praktisk arbeid og ser heilskapen i læring? Har du relevant kompetanse og interesse for montessoripedagogikk?

Då er du antakeleg den me leitar etter.

Valdres montessoriskule ligg i Ulnes, 10 min vest for Fagernes. Skulen vart stifta i 2010 og har pr i dag 41 elevar frå 1.-10.trinn. Frå hausten 2022 starta me ungdomsskule.

På ungdomsskula jobbar dei vaksne i eit team med elevane våre. Me følgjer i så stor grad som mogleg Montessoris prinsipp i arbeidet vårt med ungdommanen, og det betyr at me fungerar på ein ganske anna måte enn ein vanleg ungdomsskule. Me jobbar mykje tverrfagleg, med prosjekt, elevane jobbar sjølvstendig og individuelt, me har mykje praktisk arbeid i skulekvardagen og dreg ofte ut i lokalmiljøet – både for arbeidstrening, men også på turar.

Me ønskjer spesielt kompetanse i engelsk og norsk/nynorsk, og menn blir oppmoda til å søkje.

Me kan tilby:

  • Fantastisk fine elevar
  • Ein spennande og annleis arbeidskvardag
  • Lønns- og arbeidsvilkår som i offentleg skule
  • Opplæring innan montessoripedagogikk gjennom studiar og kurs

Gleder oss til å høyre frå deg!

Søknadsfrist: snarest

Ved spørsmål, ta kontakt med dagleg leiar, Silje Austdahl

rektor@valdresmontessori.no / 94162223