Vennlig og driftig skolesekretær søkes til Oslo Montessoriskole

Oslo Montessoriskole er et pedagogisk faglig sterkt og entusiastisk alternativ bygget på Maria Montessoris prinsipper. Skolen har en veletablert og tilrettelagt pedagogisk plattform som utvikler selvstendighet og mestringsglede hos elevene.

Elevene undervises i aldersblandede grupper. Skolen tilbyr et godt arbeidsmiljø, fornøyde elever og aktive foreldre.

Til skolestart høsten 2019, søker vi etter en driftig skolesekretær i 80-100% stilling. Skolesekretæren er i mange tilfeller skolens første møte for elever, ansatte, foresatte og besøkende. Søkeren må derfor ha en tillitvekkende opptreden og yte god service. Du må være fleksibel og løsningsorientert i et til tider hektisk miljø. Det kreves evne til selvstendig arbeid og omstillingsevne, med store krav til effektivitet, nøyaktighet og hjelpsomhet.

Arbeidsoppgavene er varierte, som for eksempel sentralbord, post/arkiv, skoleadministrative dataprogram, elevlister, skyss, innkjøp og oversikt over materiell og utstyr, direkte kontakt med elever og foresatte mm.

Tiltredelse vil være 5. august 2019, med ønske om noe opplæring før skoleferien. Dette avtales nærmere.

Krav til kompetanse

  • Gode IKT-kunnskaper med evne til å sette seg raskt inn i nye systemer
  • Relevant utdanning og/eller erfaring fra tilsvarende arbeidsområde
  • Flytende i norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Systematisk og strukturert
  • Utadvent, serviceinnstilt, gode evner til samarbeid
  • Punktlighet og fleksibilitet
  • Praktiske opplysninger

Ansettelsesform: Fast
Omfang: Heltid
Antall stillinger: 1
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid
Oppstart: 05.08.2019

Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Ellen Steina
Tittel: Rektor
Telefon: 22136250
E-post: ellen.oms@montessori.no

Søknad
Søknadsfrist 12. april 2019
Søknad sendes til:
ellen.oms@montessori.no

Hjemmeside: https://www.montessori.no