Vi søker styrer i Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage

HIM er en veletablert livssynsnøytral tospråklig internasjonal montessoribarnehage med fire avdelinger for aldersgruppen 0-6 år som sammen med Montessoriskolen tilbyr en helhetlig montessorihverdag til barn i aldersgruppe 0-12 år. Barnehagen har fire avdelinger med 96 plasser og 18 ansatte.

Visjon: "Å utvikle det menneskelige potensial"
Verdiene: kjærlighet, forskning og selvstendighet
Profil: Barnehagen skal kjennetegnes ved:montessoripedagogikken som bygger på barnas iboende kraft og behov for å tilegne seg kunnskap for å forstå livet.

Vi flyttet inn i nytt, flott bygg i januar 2021 sammen med Montessoriskolen. Bygget er optimalt tilrettelagt for montessoripedagogikken og vi gleder oss over vakre og funksjonelle omgivelser. Holmestrand kommune er den nordligste kommunen i Vestfold med nærhet til sjø og friluftsaktiviteter. Tog til Oslo tar 50 minutter og under 20 minutter til Drammen og Tønsberg.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift, faglig og økonomisk ansvar og videreutvikling av barnehagen som en profesjonell organisasjon med et systematisk og målrettet arbeid for et trygt og godt barnehagemiljø
 • Personalledelse for de ansatte i barnehagen, være en synlig leder som formulerer mål, forventninger og har god gjennomføringskraft; utfordre og støtte medarbeiderne til det beste for barnas utvikling og læring
 • Drive systematisk kvalitetsarbeid med ansvar for internkontroll, HMS og rutiner i samarbeid med de ansatte
 • Ha totalansvar innen eget fullmaktsområde, som budsjett, personal og resultatansvar, og sørge for optimal ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger
 • Samarbeide med skolens ledelse og administrasjon
 • Rapportere til styret/barnehagens øverste ledelse

Kvalifikasjonskrav:

 • Barnehagelærer eller annen utdanning med barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Montessoriutdanning eller erfaring fra montessorimiljøet
 • Gjerne erfaring som styrer eller annen ledererfaring i pedagogisk miljø
 • Ønskelig med styrerutdanning eller annen lederutdanning
 • Økonomiforståelse
 • Beherske engelsk og norsk muntlig og skriftlig (søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1)
 • Gyldig politiattest iht Barnehagelovens § 30 må fremlegges før tiltredelse

 

 

 

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper, være synlig i skolen og barnehagens ledergruppe
 • Dyktig på relasjoner, positiv, raus og bidra til entusiasme
 • Selvstendig, strukturert og målrettet
 • Initiativrik, og som ser muligheter og ikke begrensninger
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Stort engasjement for montessoripedagogikken, barnehagefaget og menneskene du leder

Litt om oss og hva vi kan tilby:

 • Nye lokaler optimalt tilrettelagt for montessoripedagogikken
 • Vi er en foreldredrevet barnehage som har tett samarbeid med Montessoriskolen som gir et utvidet og inspirerende faglig miljø
 • Vi er en engasjert personalgruppe som er interessert i å utvikle både barnehagen, barna og oss selv
 • Vi tilbyr videreutdanning innenfor montessoripedagogikk, temakvelder og annen kompetanseheving
 • Vi er medlem i Private barnehagers landsforbund og Montessori Norge

Type stilling: Fast

Lønn: Etter avtale

Søknad og CV sendes til: post@montessoriskolen.no

Søknadsfrist: 30. juni 2022

Kontaktperson: Daglig leder Annett Henriksen telefon 92242255 eller styreleder Birgit Sandin Vildalen på telefon 90515191