Vi er i en oppstartsfase for å etablere en Montessoribarnehage på Fagerstrand på Nesodden utenfor Oslo. Kommunen har gitt oss tilsagn til å etablere en barnehage med inntil to avdelinger for barn fra 1-6 år, og planlagt oppstart er 1. august 2021. Vi er i dialog med Fagerstrand Idrettsforening for en leieavtale av FIF-huset som ligger i landlige omgivelser.

Vi søker deg som har lyst og kapasitet til å være med i en spennende oppstartsfase og sette ditt eget preg på barnehagen som styrer, pedagogisk leder eller barnehagelærer. Barnehagen vil starte med inntak av barn i mai, og antall ansettelser vil avhenge av antall barn som starter i august.

Vi søker:

 • Styrer/pedagogisk leder
 • Pedagogisk leder
 • Barnehagelærer

Formelle krav:

 • Relevant pedagogisk utdanning fra høyskole eller universitet
 • Tilleggsutdanning som Montessoripedagog (0-3 eller 3-6), evt ønske om å starte denne utdannelsen innen to år etter tiltredelse
 • Utdanning og/eller erfaring med administrasjon og ledelse i barnehage (gjelder styrerjobben)
 • Flytende norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som brenner for montessoripedagogikken og har evne til å inspirere barn så vel som kollegaer gjennom å by på deg selv og din kompetanse
 • Ønske om å skape en hyggelig og veldrevet barnehage med høyt faglig innhold
 • Åpenhet, engasjement, høy arbeidsmoral og driv til å yte det lille ekstra
 • Fleksibel og god på praktisk tilrettelegging og planlegging
 • Har evne og lyst til å være i lærings- veilednings- og utviklingsprosesser
 • Har vilje og evne til å samarbeide for barnets beste sammen med ansatte og foreldre
 • Er glad i å bruke naturen som en aktiv del av barnehagehverdagen

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å være med på å etablere og drive en ny montessoribarnehage
 • Intern og ekstern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsplass og hverdag
 • Gode lønns- og feriebetingelser

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søker må fremlegge gyldig politiattest ved tiltredelse.

Søknadsfrist:           omgående
Tiltredelse:              juli/august 2021

Søknad og CV sendes til:

Styreleder Kristine Kjelaas
Epost: post@nesoddenmontessori.no