Hvis de norske montessoriungdomsskolene ønsker en felles eksamensordning er det mulig, men det er mye som må på plass først, sier daglig leder i Montessori Norge, Nina Johansen.

Nina Johansen er imponert over arbeidet Snåsa montessoriskole har gjort med å planlegge og utføre en egen eksamen, ikke minst på tampen av et skoleår som har krevd mye av skolen og de ansatte.

– At Snåsa montessoriskole har organisert en egen, alternativ eksamen er kjempespennende, og det er helt fantastisk at de brukte denne muligheten til å gjøre det. Erfaringene de har fått og deler med oss, blir en nyttig del av prosessen framover: at vi ser på hva de har gjort, utarbeider forslag til eksamensordning, tester det ut på flere skoler og utvikler det videre basert på erfaringene vi gjør, sier hun.

Nina Johansen. Foto: Tomas Moss.

Mange positive til egen eksamen
Nina Johansen har ledet arbeidet med å revidere læreplanen for montessoriskolen, der vurdering er en av bitene som skulle på plass i den nye, reviderte utgaven. Da det første utkastet ble sendt ut på høring til medlemsskolene i desember 2019, holdt læreplangruppa døren åpen for en egen eksamensform for montessorielevene i tiende klasse.

– Vi fikk veldig positiv respons fra miljøet, alt fra «yes!» og en bekreftelse på at de stilte seg positive til det, til konkrete og detaljerte forslag på hvordan en egen montessorieksamen kunne gjennomføres i praksis. Et par høringssvar var skeptiske til en egen eksamen, og ville forsikre seg om at en egen ordning ville være til elevenes beste. Hvis vi skal ha en egen ordning, er målet at elevene skal være enda bedre rustet til å gjøre det godt på eksamensformene de møter i den videregående skolen, sier hun.

Gruppa som jobbet med læreplanrevideringen for ungdomstrinnet tok de gode tilbakemeldingene om en egen eksamensform med seg i arbeidet videre, men oppdaget snart at veien dit var lang.

Liv Bjørkgård. Foto: Akademiet Norge

Det bekrefter montessoripedagog Liv Bjørkgård, som har mange års erfaring fra Bærum Montessoriskole. Nå er hun rektor på Heltberg Private Gymnas Ullevaal og daglig leder på nyoppstartede Oslo Realfagskole. Hun har vært sentral i læreplanarbeidet, både ved forrige læreplanrevidering og nå, og sammen med Nina Johansen deltok hun i et eget møte med Utdanningsdirektoratet om montessoriskolene og mulighetene for en egen eksamen.

– Utdanningsdirektoratet er positive til å ta imot en søknad fra oss om en egen vurderingsform, å drøfte den og hjelpe oss i prosessen. Samtidig er det veldig mye som skal på plass før vi kan få en egen ordning, for da er vi også helt alene om gjennomføringen, sier Liv Bjørkgård.

– Vi kan ikke være med på en offentlig eksamen og samtidig legge føringene selv, og vi kan ikke lage en «eksamen light». Da er alternativet å søke om fritak, det er enten eller. Og hvis vi skal gjøre alt selv, hvem skal da organisere det, spør Liv og lister opp noe av det som skal på plass: en organisasjon eller organisasjoner med kapasitet til å organisere eksamen, og en organisering som fungerer for både små og store skoler, godkjenning og fordeling av sensorer, hvilken kunnskap skal sensor ha, hvordan skal det finansieres?

– Er vi klare?
– Etter møtet med Utdanningsdirektoratet satt vi igjen med et inntrykk av at vi får dette gjennom hos myndighetene hvis vi vil, men er vi klare for det? Det kan ikke gå på bekostning av elevene og kvaliteten, sier Liv.

Nina Johansen ser de samme utfordringene, og at det er mye som må avklares før en eventuell søknad kan sendes til Utdanningsdirektoratet. Da fristene ble knappere og knappere i dialog med direktoratet om læreplanrevideringen, så de at det ikke var nok tid til arbeidet som måtte gjøres for en egen eksamensordning.

– Et stort spørsmål er om vi ønsker å ha en egen eksamensordning med karakterer, eller om vi ønsker oss vekk fra karakterene. Det er noe vi rett og slett må ha en arbeidsgruppe som jobber videre med. Her ser vi også at det er ulike meninger i montessorimiljøet. Noen er for karakterer, andre ønsker det ikke. Et naturlig, første steg vil uansett være å ha en egen eksamensordning med karakterer, sier Nina.

– Det sentrale her er hensynet til elevene og at vi sikrer deres rettigheter. I et montessoriperspektiv er karakterer problematiske, for hva viser de egentlig? Samtidig må vi ha et godt system som ungdomsskolene er klare for, dersom vi skal en egen ordning uten karakterer. Sammenlignet med barneskoletrinnet, er montessorimiljøet for ungdomsskoletrinnet ganske ferskt i Norge. Mange montessoriskoler har nylig utvidet til ungdomstrinn, eller har nylig startet som 1-10 skole. Det er ikke det samme tilbudet om videreutdanning i montessoripedagogikk rettet mot lærere på ungdomstrinnet. Vi kan ikke pålegge skolene noe som de ikke er i posisjon til å kunne gjennomføre, og det er ikke noe poeng i å ha en egen eksamen bare for å ha det. Vi har krav på oss å være jevngode med det offentlige, men skal vi ha en egen eksamensordning gjør vi ikke det for å være jevngode – da gjør vi det for å være bedre, sier Nina.

Liv Bjørkgård er enig i at montessoriungdomsskolemiljøet er ungt og kan trenge tid på å samle erfaringer og finne en felles forståelse før det er klart for en felles eksamensordning. I første omgang skal man bli kjent med endringene i den reviderte læreplanen.

– Vi må sikre kvaliteten, og ha et system som er bunnsolid og gjennomførbart, og som gjør foreldrene trygge på at vi har kontroll og at barna deres får det de skal ha. Vi må være bedre enn det offentlige hvis vi skal overleve, sier hun.

Selv om hun ser mange skjær i sjøen, gleder hun seg til å jobbe videre med vurdering. Etter å ha arbeidet sammen med Ingeborg Berg fra Snåsa i læreplangruppa, er det ekstra spennende å lese om hva de har gjort.

– Det Snåsa har gjort er kjempekult, og timingen kunne ikke vært bedre. Ingeborg er både kunnskapsrik og har mye erfaring, og at elevene kan velge språk og problemstilling selv er helt i tråd med montessoripedagogikken. Eksamen er å lete etter hva elevene kan, ikke å «ta» eleven. Og da er det helt riktig at de får utdype kompetansen sin i områder de er sterke i. Når det offentlige diskuterer å droppe trekk og å la elevene få velge selv, er vi på riktig vei. Og da er det fint at vi er et hestehode foran. Vi kan definitivt bruke det de har fått til på Snåsa videre i dette arbeidet, sier Liv.