Vollen Montessoriskole søker allmennlærer i 100% stilling

Vollen Montessoriskoles verdier er trygghet, lærelyst og fremtidstro. Vi formidler disse verdiene gjennom høy kvalitet på montessoripedagogikken som gis ved skolen. Dersom du har kvalifikasjoner til å jobbe i offentlig skole og har lyst til å utvikle deg som pedagog er Vollen Montessoriskole stedet for deg.

Søkere med er kvalifisert til å undervise i grunnskolen vil bli prioritert. Søkere må være villig til å gjennomføre montessoriutdanning.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Krav til kompetanse

  • allmennlærerutdanning eller PPU
  • montessoriutdanning eller vilje til videreutdanning
  • 30 studiepoeng i matte, engelsk eller norsk
  • norsk språk flytende muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • evnen til å jobbe i team
  • være en trygg voksenperson
  • kunne se potensialet som ligger i det enkelte barn

Søknadsfrist: 01.05.19

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Patrick Magnussen
Tittel: rektor
Telefon: 90734492
E-post: patrick.magnussen@vollenmontessori.no