Vollen Montessoriskole i Asker søker lærere med lærerutdanning og spesialistutdanning i montessoripedagogikk.

Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og evne til å samarbeide i team vil bli vektlagt.

Vollen Montessoriskole har 1.-7. trinn, og til sammen 97 elever.

Søknadsfrist 12. april 2024
Kontakt rektor på patrick.magnussen@vomo.no eller 90734492.