Vollen montessoriskole er en friskole i Asker. Skolen har totalt 105 barn fra 1-7 trinn. Skolen er livssynsnøytral.

Vollen montessoriskole søker fra 1. august 2020:

Montessoripedagog med godkjent lærerutdanning i 100% stilling.

Spørsmål vedr. stilling, kontakt: rektor Patrick Magnussen tlf. 90734492, patrick.magnussen@vollenmontessori.no
Søkere må beherske norsk, muntlig og skriftlig!
Kun kvalifiserte søkere vil bli kontaktet. Skolen ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- og bemanningsbyråer.

Søknad sendes til: patrick.magnussen@vollenmontessori.no eller Vollenveien 34, 1390 VOLLEN

Søknadsfrist 01.06.20