Torsdag 30. august holdt Norsk Montessoriforbund et webinar om bruk av loggbok.

Montessoripedagog Ole Magnus Svanevik tar utgangspunkt i logg i andre del av det andre utviklingstrinnet (9-12), og forteller om hvordan de i samarbeid med eleven har utviklet loggen til noe som er nært og betydningsfullt for elevene. Han vil vise hvordan loggen brukes som kartlegging og analyse, og hvordan den blir brukt i det daglige. Du kan se webinaret her:

 

 

Her er presentasjonen Ole Magnus brukte under webinaret: Loggpresentasjon

Er det noe du har lyst til å høre om eller dele med andre? Send oss gjerne webinar-tips på post@montessorinorge.no.