Høsten 2018 la Norsk Montessoriforbund fram en digital strategi for montessoribarnehager og -skoler. Dokumentet er først og fremst et refleksjonsgrunnlag som våre medlemmer kan bruke som et utgangspunkt for sitt lokale arbeid med teknologi og digitale verktøy.

I dette webinaret vil NMF kort legge fram den digitale strategien, før Lars Sandåker presenterer fortellingen om Teknologiens historie med tidslinje. Lars har vært en del av arbeidsgruppa som har utarbeidet den digitale strategien, og har også hatt ansvar for å utarbeide fortellingen og tidslinjen som er laget som et tillegg til strategien.

Tidspunkt for webinaret tirsdag 4. desember kl 19.00

Webinaret varer ca. 45 min., og det blir mulighet for å stille spørsmål.

Fortellingen og tidslinjen er mest aktuell for de som jobber med barn fra 6-15, men webinaret kan også være interessant for de som jobber med de største barna i barnehagen, fordi vi går noe inn på generelle prinsipper for innføring av og arbeid med digitalisering og teknologi i et montessorimiljø.

Webinaret blir tatt opp, og vil være tilgjengelig på våre Youtube-sider etter 4. desember.

Delta:
Webinaret følger du via denne lenken fra kl 19 4. desember.