Høsten 2018 la Norsk Montessoriforbund fram en digital strategi for montessoribarnehager og -skoler. Dokumentet er først og fremst et refleksjonsgrunnlag som våre medlemmer kan bruke som et utgangspunkt for sitt lokale arbeid med teknologi og digitale verktøy.

I dette webinaret presenterer Lars Sandåker fortellingen om Teknologiens historie med tidslinje. Lars har vært en del av arbeidsgruppa som har utarbeidet den digitale strategien, og har også hatt ansvar for å utarbeide fortellingen og tidslinjen som er laget som et tillegg til strategien.

Du kan se et opptak av webinaret her:

Fortellingen og tidslinjen er mest aktuell for de som jobber med barn fra 6-15, men webinaret kan også være interessant for de som jobber med de største barna i barnehagen, fordi vi går noe inn på generelle prinsipper for innføring av og arbeid med digitalisering og teknologi i et montessorimiljø.

Før Lars presenterte fortellingen, fortalte daglig leder i NMF, Nina Johansen, kort om arbeidet med den digitale strategien. Du kan se hennes presentasjon her: Montessori og teknologi.