Workshops Nasjonal kongress 2019

Lørdag 23. mars 2019 arrangerer Norsk Montessoriforbund Nasjonal kongress for hele det norske montessorimiljøet på Clarion Hotel Gardermoen. Du kan lese mer om den nasjonale kongressen her, se programmet for dagen her, og hvordan du melder deg på her.

Fra kl. 15 til kl. 17 blir det et bredt utvalg workshops rettet mot ulike aldersgrupper og roller, og deltakerne kan velge én av disse. Det blir sendt ut en egen epost med informasjon om valg av workshop etter at påmeldingen til selve kongressen er avsluttet.

Workshops

 

Assitants to Infancy
Hva trenger de minste, og hvilke hindringer for deres utvikling må vi være obs på? Kurs for de som jobber med aldersgruppen 0-3. Med Silvia Dubovoy.

Kunstmagi
Et praktisk, konkret og inspirerende foredrag om barnekunstens historie, kunsten som verktøy i møte med barn, lynkurs i kunsthistorien som knagg til å lære barna om kunst og kort om barns tegneutvikling. Konkrete eksempler, oppvarmingsøvelser og kunstasjoner. Passer for ansatte i barnehage. Med kunsthistoriker og gründer av Sjøholmen Barnekunsthus Mette Dybwad Torstensen.

Montessori Leadership – Guiding the Guide
Hvordan lede de ansatte i et montessorimiljø mot et felles mål? Workshop for ledere i montessoriskoler og -barnehager. Med Clare Healy Walls, montessoritrainer og grunnlegger av Waterpark Montessori International.

Assistenter i et montessorimiljø
Assistenten er en viktig del av det tilrettelagte miljøet. Med Madlena Ulrich, førskolelærer og AMI trainer 3-6.

A 13,8 Billion Year Walk!
Dykk videre i hvordan Big History kan brukes i undervisningen. Workshop for aldersgruppen 6-15. Med David Christian.

Montessoris fredsutdanning og FNs bærekraftsmål
Montessoripedagogikken, vår utdanning for fred og bærekraftsmålene passer perfekt sammen. I denne workshopen jobber vi konkret med Montessori 2030-strategien. Passer for alle. Med Ingrid Stange, Jennifer Varbanov og Stephanie Chaigneau fra Norsk Montessoriforbund.

Digital Stories
Hvordan lage digitale fortellinger? Workshopen er rettet mot aldersgruppen 6-15. Med Mark Powell.

Reader’s Theatre
En strategi for å løfte leseferdighetene for aldersgruppen 6-12. Med høytlesning, dramatisering uten pugging og kostymer, men med innlevelse og gestikulering blir det gøy og meningsfullt å forstå tekster. Med Carla Foster.

Alle kan spille!
Musikkundervisning med motivasjon, mestring og personlig utvikling i forsetet. Ec-play er et innovativt og lavterskel undervisningsopplegg. Passer for aldersgruppen 6-15. Med Jostein Skare fra Ec-play og Vollen Montessoriskole.

Filosofi med barn
Mange tror at å filosofere er å la tankene fly, men vi gjør det motsatte: Vi forankrer tankene, reflekterer og begrunner. Sammen med Øyvind Olsholt, magister i filofi fra Universitetet i Oslo og stifter av Barne- og ungdomsfilosofene ser vi hvordan vi kan bruke den filosofiske samtalen med barn og unge. Passer for alle.

Norsk Montessoriforbund tar forbehold om små endringer.