Workshops Nasjonal kongress 2019

Lørdag 23. mars 2019 arrangerer Norsk Montessoriforbund Nasjonal kongress for hele det norske montessorimiljøet på Clarion Hotel Gardermoen. Du kan lese mer om den nasjonale kongressen her, og se programmet for dagen her.

Fra kl. 15 til kl. 17 blir det et bredt utvalg workshops rettet mot ulike aldersgrupper og roller, og deltakerne kan velge én av disse.

Har du ikke meldt deg på kongressen, men ønsker å delta? Send oss en epost!

Har du meldt deg på kongressen, og vil velge workshop? Bruk dette skjemaet!

Workshops

• A 13,8 Billion Year Walk!
It’s a lot of fun; it’s a great activity to use in schools; and it’s a great way of not just thinking about, but also physically feeling your way into the strange time scales of big history. Dykk videre i hvordan Big History kan brukes i undervisningen.
Workshopen vil foregå på engelsk, og passer for aldersgruppen 6-15.

Med historieprofessor og Big History-grunnlegger David Christian.

• Alle kan spille!
Musikkundervisning med motivasjon, mestring og personlig utvikling i forsetet. Ec-play er et innovativt og lavterskel undervisningsopplegg, uten krav til forkunnskaper eller talent før vi kan begynne å spille instrumenter sammen.
Passer for aldersgruppen 6-15.

Med musiker Jostein Skare fra Ec-play og Vollen Montessoriskole.

• Assitants to Infancy
Children born in these times are going to face a future that we do not know. This workshop will review the work of the brain from conception to the first three years of life and critical periods for a normal development. Present an overview of physical, emotional and psychological development of children from 0-3 years. Identify obstacles in the normal development of the child that may cause behavioral challenges. Offer some ideas to support parents and teachers raising a healthy child in these times.
Workshopen vil foregå på engelsk og passer for de som jobber med aldersgruppen 0-3.

Med Silvia Dubovoy, AMI-trainer for Assistants to Infancy, Primary og Inclusive Education.

• Digital Stories
Computer instruction in Montessori elementary classrooms is too often relegated to word processing, Powerpoint presentations and searching the Internet. However there are many areas in which digital technology can help modernise the Montessori curriculum in ways that no traditional manipulative can do. One of the most engaging and relevant integrates the traditional writing process with the new digital literacy skills in the emerging genre of digital storytelling. Being able to tell one’s own story, whatever that story may be, in a multimedia platform is increasingly becoming the updated definition of literacy in the 21st Century information economy where every student carries around a smartphone capable of video capture and voice recording. Participants in this two-hour workshop will learn to create a two- to three-minute digital story using Adobe Premiere Elements (dual platform). For those who wish to learn by doing on their own laptop as Mark talks through the process, all of the elements of an original digital story by Mark will be available for download prior to the workshop. These elements (including voiceover, photographs, video clips and background music) will then be combined into a short digital story.
Workshopen vil foregå på engelsk, og passer for aldersgruppen 6-15.

Med Mark Powell, montessoripedagog, AMS trainer og skoleleder.

• Filosofi med barn
Mange tror at å filosofere er å la tankene fly, men vi gjør det motsatte: Vi forankrer tankene, reflekterer og begrunner. Sammen ser vi på hvordan vi kan bruke den filosofiske samtalen med barn og unge, og hvilke utfordringer vi kan møte.
Passer for de som jobber med barn fra 3-15.

Med Øyvind Olsholt, magister i filosofi fra Universitetet i Oslo og stifter av Barne- og ungdomsfilosofene.

• Grunnleggende prinsipper i et 3-6 montessorimiljø
I denne workshopen utforsker vi den vitenskapelige tilnærmingen til det forberedte miljøet, den voksnes rolle og etableringen av det lille samfunnet. Montessori beskriver det å presentere universet for å skape beundring og undring, en visjon av helheten. Vi vil undersøke hvordan alle elementer i miljøet henger sammen og gir grunnlaget for kosmisk utdanning.

Med Jennifer Varbanov, faglig leder for Bambini Montessoribarnehage, Early Childhood Level Director for Duhovka Institute og
nestleder i Norsk Montessoriforbund.

• Kunsten å holde oversikt over en montessorigruppe
En av assistentens viktige oppgaver er å holde oversikt over gruppen, slik at barna får hjelp og veiledning mens montessorilæreren er opptatt i presentasjoner. Det betyr at man må kunne vite når og hvordan man skal gi barna hjelp med deres arbeid, når og hvordan man skal gripe inn ved konflikter, hvordan man sørger for at alle er der de skal være og er trygge, og holde et øye med materiell og miljø, slik at det til enhver tid er tiltalende og velorganisert. Vi skal se på hva assistenten må gjøre for å lære seg teknikkene for observasjon, kommunikasjon og ansvarstaking for å få til denne krevende jobben.
Passer for assistenter i barnehage og skole, og andre voksne uten montessoriutdanning.

Med Madlena Ulrich, førskolelærer og AMI trainer 3-6.

• Kunstmagi
Et praktisk, konkret og inspirerende foredrag om barnekunstens historie, kunsten som verktøy i møte med barn, lynkurs i kunsthistorien som knagg til å lære barna om kunst og kort om barns tegneutvikling. Konkrete eksempler, oppvarmingsøvelser og kunst-stasjoner.
Passer for ansatte i barnehage.

Med kunsthistoriker og gründer av Sjøholmen Barnekunsthus, Mette Dybwad Torstensen.

• Montessori Leadership – Guiding the Guide
A workshop to explore ways of applying the Montessori philosophy when leading a Montessori school for any age group. We will examine some of the different scenarios faced by Montessori leaders, focussing on how to prepare an environment for the adults and how to keep them inspired. Discussion, interactive questioning and some role play games will help leaders to find a few creative solutions.
Workshopen vil foregå på engelsk, og passer for ledere i montessoriskoler og -barnehager.

Med Clare Healy Walls, montessoritrainer og grunnlegger av Waterpark Montessori International.

• Montessoris fredsutdanning og FNs bærekraftsmål
Montessoripedagogikken, vår utdanning for fred og bærekraftsmålene passer perfekt sammen. I denne workshopen jobber vi konkret med Montessori 2030-strategien, og vil blant annet se på hvordan de store fortellingene i montessoripensumet er et naturlig utgangspunkt for arbeid med bærekraftsmålene.
Passer for alle.

Med Ingrid Stange, styreleder i Norsk Montessoriforbund og Stephanie Chaigneau, styremedlem i Norsk Montessoriforbund og rektor ved Bærum Montessoriskole.

• Reader’s Theatre
Leseteater er en teknikk for å utvikle leseflyt, forståelse og leseglede ved å gjøre dramatiske lesing av eventyr.  Man kan bruke noen lette rekvisita og bevegelse, men det er ikke det samme som å lage fullt teater og det er noe som barna kan gjøre på egen hånd.  Vi skal øve på noen tekster og lære å lage noen manuser som kan brukes både på norsk og engelsk.
Passer for aldersgruppen 6-12.

Med Carla Foster, AMI trainer og høgskolelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

• Seeds and soil
Seeds and soil are metaphors for potential and place-based innovation in this highly interactive presentation on nature appreciation and ecoliteracy in education. The first part of the workshop will explore the wonders of seeds and the beauty of soil, including the intrinsic potential of seeds, the nature of healthy soil, and how these come together to foster life on Earth. This serves as an introduction to the important lessons nature has to teach us about how to live on Earth- ecoliteracy principles to help us think and act in concert with the very ecosystems we intend to preserve. Participants will apply these principles to issues of their own in their school setting. Whether you are interested in learning more about how to work wonders in a garden with your students, or how to approach your classroom environment, this workshop will have practical and insightful solutions for working with children.
Workshopen vil foregå på engelsk, og passer for alle.

Med Katharine Burke, lærer ved Skagerak International School og sertifisert innen permakulturdesign og regenerativ design.

Norsk Montessoriforbund tar forbehold om små endringer.