De nordiske montessorikonferansene arrangeres hvert andre år, og går på rundgang mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland. I 2020 er det Norges tur til å være vertskap for konferansen, som var planlagt 11.-13. september i Bergen.

Styret i Montessori Norge har nå besluttet å utsette konferansen til 2021. Det er ikke en beslutning vi tar lett på, men hensynet til smittevern veier tyngst. Helsedirektoratet fraråder arrangementer med over 500 deltakere fram til 31. august, og vi regner med at det også i september dessverre vil være nødvendig med omfattende smitteverntiltak som ville gjøre det vanskelig å gjennomføre konferansen som planlagt. Vi ønsker å arrangere en konferanse som er en god opplevelse og ikke minst trygg for alle som ønsker å delta!

Vi har foreløpig ikke satt en ny dato, men vil gjøre dette når situasjonen er mer avklart og forutsigbar. Vi takker alle som hadde meldt seg på, og håper dere blir med på konferanse i 2021!