Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for norske montessoriskoler, barnehager og andre interesserte. Per august 2019 er 90 montessoriskoler, 39 montessoribarnehager og 11 foreninger medlemmer i Montessori Norge. Du finner en oversikt over våre medlemskoler og -barnehager her.

Vårt viktigste arbeid er å bidra til økt interesse for, og kunnskap om, montessoripedagogikk i Norge. Montessori Norge består av et styre som velges av landsmøte (hvert andre år) og har to fast ansatte i sekretariatet.

I 2019 vedtok landsmøte at organisasjonen skulle bytte navn fra Norsk Montessoriforbund til Montessori Norge. Du kan lese mer om navneendringen her.