Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for norske montessoriskoler, barnehager og andre interesserte. Per august 2021 er 88 montessoriskoler, 40 montessoribarnehager og 10 foreninger medlemmer i Montessori Norge. 32 av montessoriskolene har ungdomstrinn. Du finner en oversikt over våre medlemskoler og -barnehager her.

Her finner du faktabokser om montessoripedagogikken, montessoriskoler og -barnehager i Norge, og organisasjonen Montessori Norge.

Vårt viktigste arbeid er å bidra til økt interesse for, og kunnskap om, montessoripedagogikk i Norge. Montessori Norge består av et styre som velges av landsmøte (hvert andre år) og har tre fast ansatte i administrasjonen.

I 2019 vedtok landsmøte at organisasjonen skulle bytte navn fra Norsk Montessoriforbund til Montessori Norge. Du kan lese mer om navneendringen her.