Om Norsk Montessoriforbund

Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene, barnehagene og lokalforeningene som i dag består av 80 skoler og 40 barnehager. Du finner en oversikt over våre medlemskoler og -barnehager her.

Vårt viktigste arbeid er å bidra til økt interesse for, og kunnskap om, montessoripedagogikk i Norge. Les mer om NMF i vedtektene våre, og forbundstyrets instruks og mandat.

Friskolenes Kontaktforum

Norsk Montessoriforbund deltar i Friskolenes Kontaktforum. Det er et uformelt samarbeidsorgan for Steinerskoleforbundet, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, Private Handelsskolers Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund og Norsk Montessoriforbund. Forumet har regelmessige møter med Utdanningsdirektoratet samt møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet.