Bestill

«Læreplan for montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår» kan bestilles gjennom Norsk Montessoriforbund.

Du kan også bestille «Følg Barnet! Pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen», plansjene fra læreplanen, skilt som viser at skolen eller barnehagen er medlem i NMF. Det er også mulig å bestille utgaver av magasinet «Montessori» til informasjonsmøter eller åpen dag. Bruk skjemaet nederst på siden.

Læreplan for montessoriskolenLæreplan for montessoriskolen

Montessoriskolene i Norge har en felles læreplan som et utviklet av Norsk Montessoriforbund: «Læreplan for montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår». Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Læreplanen er et helhetlig læreplanverk som beskriver de pedagogiske grunnpilarene i montessoripedagogikken og inneholder komplette fagplaner for 1.-10. trinn.

Norsk Montessoriforbund har copyright på læreplanen og alle skoler som tar den i bruk, må være medlemmer i forbundet. Læreplanen koster 300 kroner inkludert frakt.

 

 

Følg Barnet!Pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen

«Følg Barnet! Pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen» er et støttedokument for det norske montessorimiljøet, og spesielt rettet mot forbundets montessoribarnehager. Den fokuserer kun på montessoripedagogikken, og ikke på andre aspekter som gjelder for barnehager generelt, da de er ivaretatt i den nasjonale Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Norsk Montessoriforbunds mål er at den skal bidra til å forsterke og løfte kvaliteten i norske montessoribarnehager. Den kan brukes som et veiledende verktøy for ledelse, pedagoger, assistenter og foreldre. Fagplanen koster 250 kroner inkl frakt.

 

GeometriPlansjer fra læreplanen

Det er nå mulig å bestille de flotte plansjene fra læreplanen som plakater. De selges i sett med alle de åtte plansjene, og er trykket opp i to ulike størrelser.

1 sett med plakater størrelse 50×70 centimeter: 300 kroner.
1 sett i A4-størrelse: 150 kroner. Frakt er inkludert i prisen.

 

MedlemsskiltMedlemsskilt

Skoler og barnehager som er medlem i Norsk Montessoriforbund kan bestille skilt som viser at de er medlem av forbundet. Ved å merke barnehagen/ skolen med skiltet, synliggjøres medlemskapet og den kvaliteten dette representerer, for foreldre/ foresatte, ansatte og andre som måtte komme innom. Skiltet er kostnadsfritt for medlemmer.

 

Montessori 1 2016Magasinet Montessori

«Montessori» er et kombinert medlemsblad og fagtidsskrift som utgis fire ganger i året av Norsk Montessoriforbund. Det er mulig å bestille eksemplarer av magasinet til informasjonsmøter, åpent hus etc.

20 magasin: 500 kroner inkludert frakt.
50 magasin: 1000 kroner inkludert frakt.

Bestill

Bestilling av materiell fra NMF
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.