Årets lederkonferanse blir digital og arrangeres mandag 2. november. Også den internasjonale konferansen for montessoriledere, Lead Montessori, blir arrangert online i år på grunn av covid-19. Vi håper at disse to konferansene til sammen vil gi nyttig informasjon, inspirasjon og være en god møteplass for skole- og barnehagelederne. Påmelding til Montessori Norges lederkonferanse gjør du i skjemaet nederst på denne siden, påmelding til Lead Montessori gjør du her.

(Og så gleder vi oss stort til at vi forhåpentligvis endelig møtes i den virkelige verden i 2021!)

Digital lederkonferanse med Montessori Norge 2. november
Denne konferansen er gratis og arrangeres via Zoom. Vi ber likevel om forhåndspåmelding, slik at vi får sendt dere lenke til møtet på epost i forkant. Påmeldingsfristen er torsdag 29. oktober.

Program
Gjennomføres digitalt via Zoom, mandag 2. november klokken 9.00 – 12.30.

Vi venter på endelig bekreftelse på tidspunkt fra bidragsytere, og vil oppdatere dette så snart det er klart.

Kl. 9.00-9.15: Velkommen ved Montessori Norge
Vi starter dagen med litt kort generell informasjon fra Montessori Norge om aktuelle saker.

Kl. 9.15 – : Felles økt/workshop om kompetanseutvikling
(kort pause legges inn i denne økten)

Vi ønsker å gå litt dypere inn i de «nye» ordningene for kompetanseutvikling i skole og barnehage; Dekomp og Rekomp. Dette innledes med kort informasjon om ordningene, hvilke muligheter vi ser, eksempler på initiativ og hvilke utfordringer vi jobber med.

Montessori Norge ønsker å bistå skolene og barnehagene ved å sørge for at kompetansehevingstiltak innenfor ordningene er best mulig tilpasset pedagogikken, at alle får tilgang på midlene som ligger på bordet, at det fører til relevant kompetanseutvikling blant våre medlemmer og gjensidig samarbeid med UH og fagmiljøer. Vi ser mange spennende muligheter her, men også utfordringer på veien. Sammen ønsker vi å kartlegge hva våre medlemmer har av behov når det kommer til kompetanseutvikling, og ta med oss denne informasjonen i videre arbeid. Det er også interessant å høre hvilke erfaringer dere har til nå, og eventuelt gode eksempler som kan deles.

En mulig parallell til dette kan være å se på hvilke av disse kompetansebehovene vi kan imøtekomme på andre måter; gjennom kurs, webinarer og andre tiltak fra oss i Montessori Norge.

Vi deler inn deltagerne i «Breakout-rooms» hvor alle får diskutere og skrive ned sine tanker og innspill.

Det avsluttes med en kort oppsummering.

Kl. 10.30-10.45 Pause

Kl. 10.45-11.15 «Nytt fra Utdanningsdirektoratet»
Utdanningsdirektoratet informerer om aktuelle nyheter; blant annet arbeidet med ny opplæringslov og friskolelov, og endringer i vurderingsforskriften m.m.

Kl. 11.15-11.30 pause

Kl. 11.30: Nytt fra barnehagesektoren. PBL informerer.
Statsbudsjett 2021 og politisk arbeid. Hva er nytt?
Økonomi og finansiering. Hva er status i sektoren?
Smittevern under pandemien. Hvordan være klar for rødt nivå?

OBS! PBL inviterer også til et gratis webinar på et senere tidspunkt (mer informasjon kommer) om dokumentasjonskravene og hvordan barnehager og skoler kan håndtere koronasituasjonen.

Kl. 12.25-12.30: Avslutning og takk for i dag!

Mer inspirasjon og påfyll: Lead Montessori 19.-21. november
Lead Montessori er en stor, internasjonal lederkonferanse skreddersydd for ledere i montessoriskoler og -barnehager. Konferansen som vanligvis arrangeres i Praha er digital i år, og vi håper at det gir enda flere muligheten til å delta.

Foredragsholderne er mange, blant dem Kathy Minardi, Peter Davidson, Sue Pritzker, Steve Hughes og «våre egne» Madlena Ulrich og Karl Bruun. I tillegg vil Nina Johansen og Carla Foster bidra i en samtale om Big History med David Christian, som deltok på vår norske montessorikongress i 2019.

Les mer om foredragsholdere, programmet og hvordan du melder deg på her.

Påmelding til Montessori Norges lederkonferanse 2. november: