Praktisk styrearbeid i barnehagen 

Vet du hvor stort ansvar styret i barnehagen har? Mange har takket ja til et styreverv uten å vite hva de egentlig har takket ja til. 

Målgruppe:
Daglig ledere, eiere, styremedlemmer 

Kursbeskrivelse:
Styret i en privat barnehage har stor innflytelse på selskapets drift. Det er derfor viktig å sikre at styremedlemmene kan ivareta selskapets interesser på en kompetent måte. Enten du er daglig leder eller styremedlem er det viktig å sette seg inn i styrets plikter og oppgaver. 

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) tilbyr kurset Praktisk styrearbeid i barnehagen, som er spesielt tilpasset deg som har et styreverv i en privat barnehage. I motsetning til andre styrekurs, som mer tar for seg styrerollen på et generelt grunnlag, er dette kurset spisset inn mot private barnehager. Kurset er også tilpasset at montessoribarnehager driver etter en alternativ pedagogikk.  

Kurset vil øke forståelsen for de forskjellige roller som finnes i en barnehage, saksbehandling i styresaker, ansvar og rettigheter, og samspillet med daglig leder. 

Innhold:
• Styrets grunnlag og funksjon
• Sammensetning og rekruttering
• Styrearbeid og styreinstruks, styreansvar og forholdet til daglig leder 

Kursholder er Espen Rokkan, direktør for juridisk avdeling i PBL.

Vi vil at dette skal være direkte relevant og matnyttig for barnehagene og styrene deres, og vi ønsker derfor å dele opp kurset i to deler: 

Del 1: Mandag 12 oktober, klokken 18.00-21.00, via Zoom 

Vi oppfordrer hele styret og ledelsen ved hver enkelt barnehage til å sitte samlet mens de deltar på kurset. Det er selvsagt mulighet for å delta enkeltvis fra hver sin skjerm, men vi tror man vil få mye ut av å gjøre det i fellesskap. 

Forberedelser består i å lese gjennom gjeldende styreinstruks i barnehagen, dersom dere har, og ha oversikt over reglene om styret i barnehagens vedtekter.  

Del 2: Torsdag 12. november 18.00 – 19.30, via Zoom 

Her blir det oppfølging av kurset og eventuelle spørsmål som har dukket opp i tiden siden etter del 1.  

Kursleder vil komme med forslag til hva deltagerne kan jobbe med/ha fokus på i tiden mellom del 1 og del 2 av kurset.  

Vi oppfordrer dere til å sende inn spørsmål og ønsker for temaer, konkrete problemstillinger og så videre både i forkant og i etterkant av kurset. Det vil hjelpe både kursholder og oss til å sikre at innholdet blir mest mulig relevant. 

Påmeldingsfristen har utløpt. 

Pris per deltager: 1000,-
Påmeldingsfrist: 7. oktober.