Endringer i forskrift til friskoleloven var på høring før sommeren. Du kan lese NMFs høringssvar her.

For montessoriskoler er den største endringen at 50% av undervisningspersonalet nå må ha montessoripedagogikk, og at realkompetanse ikke lenger kan erstatte en utdanning i montessoripedagogikk. Dette får ikke tilbakevirkende kraft for undervisningspersonale som oppfylte kravene til spesialkompetanse innen 31. juli i år.

Endringene trådte i kraft 1. august, og ligger her på Utdanningsdirektoratets nettsider.