Hvordan legge opp undervisningen med utgangspunkt i utforskende arbeid. Dette er et forkortet eksempel fra arbeidet med drivhuset.

1. steg: Ideer

Gruppemålsetting for ekte problemløsning og målrettede oppgaver som er viktige for skolesamfunnet: Dyrke forkulturer for friland og/eller kulturer som trenger ekstra varme og fukt gjennom sommeren.

Fra Tønsberg Montessori Ungdomsskole. Foto: Tomas Moss
Fra arbeidet med drivhuset. Foto: Tomas Moss

Sensorisk eller empirisk innføring i fokus for prosjektet:
Leksjon om drivhus
Ekskursjon til forhandler av drivhus
Ekskursjon til drivhus i drift

Nøkkelpresentasjoner på følgende sentrale begreper:
Klima og global oppvarming
Dyrking av planter
Planter (Kjemi, fotosyntesen, planteceller)
Økologi, naturvern, forurensing.
Plantenes økosystem
Teknologi og design
Konstruksjoner
Kildehenvisning
Artikkel

2. steg – Ideer til aktiviteter

Muligheter for naturfaglige undersøkelser:
Lys, fotosyntese, sol og varmestråling, temperatur; logging, statistikk, i forhold til vekst, næring, plantenes behov.

Ideer for den enkelte ungdoms undersøkelser/bidrag:
Bestemme hvilke planter vi skal dyrke frem i drivhuset.
Komme frem til utvendig og innvendig design på drivhuset.
Materialvalg til drivhuset.

3. steg: Ungdommens demonstrasjon av forståelse og mestring

Mulige måter å demonstrere forståelse, kunnskap, gjennomføring:

Skriftlig: Skrive artikkel på engelsk og norsk om drivhus, drivhusets historie/utvikling av drivhuset, fotosyntesen, drivhus-effekten, bærekraftig matproduksjon, planters struktur, metabolisme, vekst, evolusjonær utvikling, slektskapsforhold og systematikk, sykdommer, kjemiske egenskaper eller genmanipulasjon/krysning av planter og patentering av matsorter.
Muntlig: Presentasjon av det utforskende arbeidet for hele samfunnet til slutt. Deltakelse i leseseminar om bøkene «Mengele Zoo», «Himmelblomsttreet» og «Afrodites basseng».
Kreativt/praktisk arbeid: Lage såkasser til drivhuset, lage oppheng til plantene, lage redskap til produksjon av «spireposer», lage luftesystem, lage vanningssystem.
Visuelt/matematisk: Kunne forklare konstruksjon og design på drivhuset.

Mulige tverrfaglige koblinger:

Matematikk: Kostnader. Overslag og beregninger. Areal. Volum. Geometriske konstruksjoner. Statistikk.
Litteratur: Lese «Mengele Zoo», «Himmelblomsttreet» og «Afrodites basseng». av Gert Nygårdshaug.
Historie: Menneskets historie. Fra jegere og sankere til de første jordbrukssamfunn.
Filosofi: Enkeltmenneskets betydning for menneskehetens utvikling.
Økonomi: Kostnader ved å sette opp drivhus. Beregning av økonomisk gevinst ved å forkultivere nyttevekster og blomster for friland og/eller kulturer som trenger ekstra varme og fukt gjennom sommeren.
Kunst: Utvendig og innvendig utforming av drivhuset. Valg av materialer. Lage såkasser, plantebrett, hyller, opphengskroker og dørterskel. Lage binge til avbrenning av råkompost.
Musikk: Musikk som støtte til dramatis personae.
Drama: Dramatis personae som del av presentasjon til slutt.