Tre nye montessoriskoler har fått godkjent sin søknad til Utdanningsdirektoratet, og kan starte opp høsten 2017. Dette er Ringerike Montessori AS, Overhalla Montessoriskole SA og Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole.

Godkjenningen varer i tre år, og det betyr at de tre skolene må starte opp senest høsten 2019 før de eventuelt må søke på nytt. Sammen med godkjenninger gitt i 2015 og 2016 er det nå tolv montessoriskoler som ikke er i drift, men har godkjenning for å starte høsten 2017. For tre av disse går godkjenningen ut i år.

Mange idrettsskoler

Det er 18 friskoler som har fått godkjenning til å starte opp høsten 2017 av de 34 som søkte i fjor, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Godt over halvparten av skolene er idrettskoler. I tillegg har tre av skolene som fikk avslag våren 2016, fått omgjort avslagene sine. Sammenlignet med i fjor er det omtrent like mange friskoler som har fått godkjenning. Se hele oversikten over godkjenninger fra Utdanningsdirektoratet.

Nye søknader

Da søknadsfristen gikk ut 1. februar 2016, hadde Utdanningsdirektoratet mottatt tolv søknader om å starte montessoriskole fra høsten 2018. Disse søknadene vil få svar av direktoratet innen 1. februar neste år.

Til sammen er det 34 grunnskoler og 3 videregående skoler som ønsker å starte opp friskole fra høsten 2018. En av tre søkere ønsker enten å starte opp på grunnlag av anerkjent pedagogikk, livssynsskole eller profilskole. Det er totalt fire flere søknader sammenlignet med i fjor. Her er hele listen over søkere.