Hva er hjemmearbeid på montessorivis? I disse dager er hverdagen snudd på hodet for familier i Norge. Skolene og barnehagene er stengt, og dyktige pedagoger over hele landet jobber med å lage gode opplegg for elevene.  Nå skal undervisningen foregå hjemme.

Vi har lyst til å dele en artikkel fra Montessori magasin nr. 3 i 2019 om hjemmearbeid, skrevet av Carla Foster. Her er det mange gode råd om hvordan man kan støtte opp om barnas utvikling hjemme. Av hensyn til smittevern er ikke alle rådene like aktuelle i siutasjonen vi er i nå – men vi håper likevel det er mye nyttig her!

Les hele artikkelen:
Carla Foster: Hjemmearbeid i montessoriskolen

Etter hvert som barna vokser og utvikler seg, er det viktig at de får mulighet til å påvirke og lære av omgivelsene sine. Barn må få prøve og feile, og få lære av feilene de gjør. De må få mulighet til å tilegne seg kunnskap og kompetanse, til å vise kjærlighet og omsorg, og til å bidra. Slik bygger de tillit til seg selv og til andre.

Barnets utvikling skjer døgnet rundt, og læring skjer også når vi sover. I en montessoriskole forventes det at barn gjør hjemmearbeid hver dag. Dette inkluderer alt som hjemmet kan bidra med for å hjelpe barnet med å utvikle sitt potensiale som individ og medmenneske. Den personlige og sosiale læringen går hånd i hånd.

For å vite hva som er passende hjemmearbeid må man se på hva som karakteriserer barnet i alderen seks til tolv. Disse karakteristikkene hjelper både lærere og foreldre med å styre valgene vi gir, og grensene vi setter for barna.