Fra og med 11. til 15. august skulle Montessori Norge ha holdt innføringskurs i den reviderte Læreplan for montessoriskolen flere steder i landet. I dagene like før kursene endret smittesituasjonen i Norge seg, og vi så oss dessverre nødt til å avlyse de fysiske samlingene.

I stedet vil vi fortløpende legge ut flere korte videoer. De er tilgjengelige her: montessorinorge.no/videoer/

Det ligger allerede noen videoer der, og flere kommer utover dagen og uken.

Temaer er blant annet:

  • Kjennskap til overordnet del (generelt)
  • Kunnskap og kompetanse
  • Tverrfaglighet/Helhet
  • «Veiviser til det forberedte miljø»
  • Nøkler/Nøkkeloppdagelser

Vi jobber også med en alternativ løsning for ungdomsskolenes workshop 15. august.