1. november er søknadsfrist for å søke opptak til videreutdanning i montessoripedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. I januar 2019 tar et nytt kull fatt på studiet.

Videreutdanningen er et samlingsbasert deltidsstudium over to år, og gir 60 studiepoeng. Tidligere har videreutdanningen hatt oppstart annethvert år, men fra og med nå vil studiet starte opp undervisning med et nytt kull hvert år. Å få på plass årlig oppstart har vært viktig for Norsk Montessoriforbund.

– Vi har over tid sett at det var mange flere kvalifiserte søkere til studiet enn det var studieplasser, og to år er lenge å vente på en ny mulighet. Særlig når vi i utgangspunktet har for få montessoripedagoger i Norge, og behovet ser ut til å øke for hvert år. Derfor er vi veldige glade for at vi i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og foreleserne der nå har fått til årlig oppstart av studiet. Et mål i vår handlingsplan er å arbeide for at det opprettes flere muligheter for å ta formell videreutdanning i montessoripedagogikk i Norge, både for de som jobber i skoler og barnehager. Det er derfor ekstra gledelig å konstatere at kapasiteten nå er doblet, sier Nina Johansen som er daglig leder i Norsk Montessoriforbund.

Det er kvoter for opptak til videreutdanningen i montessoripedagogikk. To tredjedeler av studieplassene er forbeholdt studenter med lærerutdanning, mens en tredjedel av studentene må ha førskole- eller barnehagelærerutdanning. Dersom det fortsatt er ledige plasser, blir øvrige søkere tatt opp til studiet. Søkere må enten være ansatt i montessoribarnehage eller -skole, eller ha tilgang til montessorimateriell.

Les mer om videreutdanningen og hvordan du søker her.