Det har gått en uke siden regjeringen kunngjorde at alle barnehager og skoler i landet skulle stenges for å redusere smittefaren. Hvordan har den første uka gått?

Vi har snakket med daglig leder i barnehagen Forskningsparken Montessori, rektorene på Steinkjer Montessoriskole og Kjølsdalen Montessoriskule, og en mor som er hjemme med sitt montessoribarn som er elev på Bjørgvin Montessoriskole.

Steinkjer Montessoriskole: – Jeg tenkte «Ok, nå senker vi skuldrene, og tar en ting om gangen».
Denne uka skulle Steinkjer Montessoriskole egentlig hatt en intensiv oppkjøring før premieren på forestillingen «Snehvit og de syv hip hop dverger» på Dampsaga kulturhus i Steinkjer. Her er hele skolen involvert i alt som skal gjøres – skuespill, lys, lyd, markedsføring, kostymer, sminke og mer.

Tirsdag i forrige uke tok de avgjørelsen om at forestillingen måtte avlyses. Det var tungt, men nødvendig, forteller rektor Tone Solhaug Hagen. Få dager senere kom beskjeden om at alle skoler og barnehager skulle stenges.

– Da beskjeden kom på torsdag om at skolen ville bli stengt, var vi allerede forberedt. Jeg jobbet tett med inspektøren, og samme dag fikk vi snakket med alle lærerne og organisert skoledagen slik at noen kunne trekke seg tilbake og forberede hva elvene skulle ta med seg hjem fra skolen. Vi fikk ut epost til de foresatte med informasjon, og gikk innom alle elevene for at de også skulle få den informasjonen fra oss. Etter at elevene var sendt hjem, hadde vi et møte med alle ansatte der vi gikk gjennom hvordan vi skulle gjøre det framover, sier Hagen.

Hun har tidligere jobbet som lærer på Steinkjer Montessoriskole i 8-9 år, og tiltrådte som rektor ved montessoriskolen 1. februar i år. Hvordan har skolestengingen vært som fersk rektor? Får man panikk?

Tone Solhaug Hagen. Foto: Privat

– Nei, det var faktisk det motsatte som skjedde. Jeg tenkte «Ok, nå senker vi skuldrene, og tar en ting om gangen». Vi fikk gjort det mest nødvendige med en gang, altså tilrettelegge for å igangsette hjemmeundervisning, og så må vi ta det etter hvert som det kommer. Vi er heldige og har ikke noe smitte her, og de ansatte har vist en enorm fleksibilitet og vært så positive. De bretter opp ermene og tar i et tak, og holdningen er «dette klarer vi sammen». Nå skal vi la dagene gå og venne oss til at dette er den nye normalen i skolehverdagen, såfremt skolen skal være stengt. Så får vi ta det derfra.

I likhet med de offentlige skolene i Steinkjer kommune, har de et krav om at alle kontaktlærere skal opprettholde kontakten med sine elever én gang hver dag. Det er viktig at skolen viser interesse for eleven og det arbeidet de pålegger dem å gjøre.

– Lærerne kan selv velge hvordan, for eksempel via epost eller telefon, og vi oppfordrer til å bruke Microsoft Teams. Akkurat det har vært en bratt læringskurve. Vi hadde så vidt begynt å bruke det i personalet, men ikke med elevene. Men vi har vært åpne for å prøve, mange får det til og noen synes det fortsatt er vanskelig, sier Hagen. Mens de eldre elevene har mer direkte kontakt med læreren sin, går gjerne kontakten med de yngste via de foresatte.

For Hagen er det viktig at fokuset nå blir på trivsel og raushet med hverandre i en usikker tid.

– Det gjelder mellom alle; ansatte, foresatte og elever. Vi vet ikke hvordan det blir framover, og vi er flinke til å gi hverandre råd og dele erfaringer. Det gjelder ikke bare fra skole til hjem, men også fra hjem til skole. Vi har for eksempel fått gode tips fra foresatte med IKT-kompetanse. Vi har nettopp sendt ut en epost til de foresatte om hvor viktig det er at vi opprettholder trivselen, og at arbeidsmengden for elevene ikke skal være for stor. Vi kan ikke forvente at de foresatte har det samme utgangspunktet for å motivere elevene som pedagogene her har.

Hun forteller at de ansatte har hjemmekontor, og kommuniserer sammen på Teams eller over epost eller telefon, mens ungdomstrinnet bruker Skooler. Hvis noen trenger å hente noe på skolen avtaler de på forhånd av hensyn til smittevern. I tillegg er skolen åpen for et fåtall barn der de foresatte har samfunnskritiske oppgaver.

– Vi har seks barn som er her på skolen nå, sammen med assistenter som ikke har noen tegn på sykdom. Vi sørger for at de er spredt godt utover området slik at alle ikke er tett sammen, og serverer ikke lunsj, barna har med egen matpakke og drikke. Dette er et omsorgstilsyn, og ikke et undervisningstilbud. Men barna kan ta med skolearbeidet sitt og gjøre det. Og ellers er de mye ute og leker, det skal være trivelig og godt for dem å være her, sier Hagen. Å starte opp et nytt tilbud som er forsvarlig både med tanke på smittevern og bemanning, og å lede det hjemmefra uten å selv være til stede, har vært tidkrevende.

– Men det har gått bra, selv om det har tatt tid. Vi har også brukt en del tid på å legge oss på riktig nivå i informasjonsflyten til de foresatte. Vi vil at de skal få nok og relevant informasjon, samtidig er det lett å bli ivrig og lesse på. Det må ikke bli så mye at det vi sender ut ikke blir lest.

Som leder er det nå drift og elevene som kommer først, mens utviklingsarbeid og annet som kan vente havner i annen rekke. Småtrinnet har allerede hatt team-møte digitalt, og i neste uke er planen å gjennomføre flere møter. Og selv om forestillingen ble avlyst etter nesten to år med planlegging, har de ikke gitt helt slipp på den.

– I arbeidet med forestillingen har vi skapt et miniatyrsamfunn der alle roller er like viktige. Det er det som er selve drivkraften bak dette prosjektet. Uten lys er det ingen som ser hva som skjer på scenen. Hvis vi skal få publikum må noen markedsføre forestillingen. Nå ble det ikke slik vi hadde tenkt, men vi har en plan om å lage en film i stedet hvis vi får komme tilbake til skolen i god tid før sommeren. Det er i så fall noen spørsmål som skal avklares først, men det er noe vi ønsker.

Mor: – Takknemlig for å ha et montessoribarn

Mette Borgen. Foto: Privat.

Også for foresatte er hverdagen snudd på hodet, med sjonglering av hjemmekontor og hjemmeundervisning. Datteren til Mette Borgen er 7 år og går i 2. trinn på Bjørgvin Montessoriskole i Bergen. Da de fikk den første beskjeden på torsdag om skolen ville stenge fra og med mandag 16. mars, hadde de allerede bestemt seg for å holde datteren hjemme.

– Vi meldte til skolen at vi ville ta henne ut også fredag etter oppfordring fra Bergen kommune som da stengte skoler og barnehager. Og på slutten av skoledagen torsdag fikk vi beskjed om at skolen ville være stengt fra og med fredag, sier Borgen.

Datteren har klart det overraskende bra, selv om hun savner materiellet og vennene på skolen, forteller hun.

– På fredag, før vi hadde fått et konkret opplegg fra skolen, ville hun lage hjemmeskoleregler. En av reglene var å respektere læreren. Den dagen bakte vi tre brød, vi spilte brettspill og gikk en tur ute og jaktet på pokemon med Pokemon Go.

Foto: Privat.

Hun forteller at de har fått oppgaver, anbefalinger og råd på epost, både i fagene matematikk, engelsk og norsk, og innen psykisk helse, fysisk helse og praktisk aktivitet. I tillegg ønsker datteren selv å holde en vanlig dagsrytme, men de samme tidspunktene for skoledag, lunsj og utetid som hun er vant til. Det er Borgen glad for, fordi det gjør det lettere å opprettholde gode vaner og skape trygge rutiner i en uforutsigbar tid. Kontakt med klassevenner holdes blant annet via en app der de kan snakke og gjøre aktiviteter sammen via videosamtaler.

Samarbeidet med skolen har fungert godt, forteller hun.

– Vi er veldig fornøyde med konkrete oppgaver fra skolen, og at det er helhetlig fokus på trivsel. Loggboka er også et fantastisk planleggingsverktøy for henne, sier hun.

Egentlig skulle de hatt utviklingssamtale i disse tider, men læreren jobber med å få gjennomført det på et vis likevel. De føler seg godt ivaretatt.

– Læreren sendte et personlig brev til henne via eposten vår, og det var helt fantastisk!

Foto: Privat

I likhet med mange foresatte i montessoribarnehager og -skoler i Norge, har ikke de voksne i huset selv gått i en montessoriskole. Mye er uvant og annerledes.

– Vi foreldre har vært på skolen og observert mange ganger, og lest noen bøker om montessoripedagogikk. Det er fantastisk og samtidig utfordrende at elever er så selvstendige, når vi selv «gjorde som vi fikk beskjed om» i skoletimer.

Det har krevd en del omstilling å bli vant til nye roller på dagtid, med hjemmekontor for de voksne parallelt med hjemmeskole for den minste.

– Som mor har jeg kjent på at overgangen fra skole til hjem har en innkjøringsfase, på lik linje med oppstart i barnehage eller skole. Derfor har jeg hatt fokus på å være tilgjengelig, ikke forvente for mye, og det ble ikke gjort noe matte før onsdag. De første dagene var det fint å gjøre litt mer praktisk og fysisk. Som dans på stuen, utetid med fjernstyrt bil, parre sokker og stryke kjøkkenhåndklær. Det er godt for alle å føle seg nyttig!

Forskningsparken Montessori: – Det har gått overraskende bra!
– Det har gått overraskende bra, sier Cecilie Halstensen, daglig leder i Forskningsparken Montessori. Barnehagen ligger like ved universitetsområdet på Blindern i Oslo.

Hun har hatt god nytte av støtte fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) da beskjeden om stenging kom.

Cecilie Halstensen. Foto: Privat.

– Vi var forberedt på at det kunne skje siden Danmark nettopp hadde stengt sine skoler og barnehager. Men i slike tilfeller må man holdet hodet kaldt og hjertet varmt, vente på beskjed fra myndighetene og gjøre ting i riktig rekkefølge. Jeg er takknemlig for at jeg var på møte med ledernettverket mitt i PBL dagen før, som denne dagen ble et «korona-nettverk», sier Halstensen.

Da stengingen var et faktum, fulgte de oppskriften fra PBL og fikk instruksjoner fra bydelsoverlegen og barnehagekontoret.

– På fredag var vi halvparten på jobb, i tillegg til to frivillige som kjente at de «måtte» komme. Vi briefet hverandre på alt som hadde skjedd og kunne skje, og vasket og ryddet klart for fjorten dagers stenging.

Per i dag er det ingen som får omsorgstilsyn i barnehagen, men de er forberedt på at det kan skje og klare til å åpne for det når som helst. Nå har alle ansatte hjemmekontor. Ingen oppholder seg i barnehagen, men kan dra dit enkeltvis på rullering med strenge hygienetiltak.

– Vi har et digitalt samarbeid gjennom Google docs med ukeplan, der vi støtter og inspirerer hverandre til mest mulig meningsfulle arbeidsdager. I dag skal vi i samarbeid med foreldrerepresentantene i SU utarbeide et informasjonsbrev som skal ut ukentlig fra barnehagen til alle de foresatte. Vi planlegger digital og telefonisk kontakt mellom barn-barn og ansatte-familier for de som har behov for det ved en langvarig stenging, sier Halstensen, og legger til at dette er en nyttig erfaring i avstandsledelse for lederteamet. Så langt har samarbeidet fungert over all forventning.

– Personalgruppa er så engasjerte og gjør det beste ut av situasjonen. Noen oppdaterer logg og materiell, noen er i hagen i barnehagen for å forberede grønnsakshagen, og andre skriver årsplan så blekket spruter. Men det er veldig uvant for alle utenom meg å sitte foran en skjerm, og ikke arbeide direkte med barna i en variert arbeidsdag. Vanligvis har vi jo verdens beste jobb for kropp og helse. Men alle viser seg fra sin beste side, de er helt topp – selvgående, kreative og viser at de virkelig er glad i jobben sin.

Grønnsakshagen forberedes ved Forskningsparken Montessori. Foto: Privat.

Som leder kjenner hun på ansvaret, og den usikkerheten for fremtiden som resten av befolkningen kjenner på. De jobber med en risikovurdering og sårbarhetsanalyse for å åpne barnehagen igjen. De savner barna, men det skal være trygt.

– Vi er et sårbart minisamfunn i barnehagen som er veldig utsatt for smitte. Selv om vi er en liten barnehage med bare 39 barn, har vi en kontaktflate som er stor med 78 foreldre og 10 faste ansatte. Det er jo 130 mennesker i omløp her. Men myndighetene har virkelig tatt godt vare på oss i denne tiden, og PBL har virkelig stått på, sier Halstensen.

Nå ønsker hun seg en montessori-inspirert aktivitetsliste til foreldregruppa, med aktiviteter tilpasset aldersgruppene og sensitive perioder.

– Det er viktig for meg å understreke at foreldrene ikke skal ha et ferdig opplegg hjemme, men kanskje de får bedre tid til å legge til rette og integrere montessoripedagogikken i hverdagen?

Kjølsdalen Montessoriskule: – Ønsket tidlig å stenge
På Kjølsdalen Montessoriskule som ligger omtrent så langt nord du kommer i Vestland fylke, hadde de lenge sett stengingen komme. Allerede 2. mars snakket de om situasjonen i verden som kom stadig nærmere, og hadde en felles forståelse av at det gikk mot stenging, forteller rektor Thomas Hals. Også de eldste elevene følte seg sikre på at skolen kom til å bli stengt, én uke før regjeringen kom med kunngjøringen. Mandag 9. mars luftet Hals med andre i skolesystemet at de gjerne skulle ha stengt skolen, men da var føringene at dette var kommunelegens bord så lenge det ikke var symptomer i elevgruppa eller personalet.

Thomas Hals på hjemmekontoret. Foto: Privat

– Når vi som montessoriskole står såpass fritt i administrasjon og er vant til at det er veldig kort vei fra barna til ledelsen og motsatt, så føltes det kanskje litt langdrygt å vente så lenge med å stenge, sier Hals. Han legger til at han likevel har forståelse at det er krevende for myndighetene å ha perfekt timing på informasjon og tiltak i ekstraordinære situasjoner som dette.

Da selve kunngjøringen av stengingen kom torsdag 12. mars, var de allerede godt forberedt. Onsdag hadde hjemmene og samarbeidspartnere fått informasjon om innstrammingstiltak, både på og utenfor skolen. Ti minutter etter at statsministeren avslørte at skoler og barnehager ville bli stengt fra kl. 18 samme dag, var foresatte informert og barna på vei hjem med det aller mest nødvendige til hjemmeundervisning i sekken. Dagen etter ble det ettersendt noen bøker og utstyr til digital skole hjemme for de som trengte det.

– Alle barna brukte hele torsdagen på å forberede hjemsending av bøker, materiell og rydding i klasserom og garderober. Selv var jeg hjemme med sykt barn denne torsdagen og må skryte av de fantastiske kollegene mine som gjennomførte denne dagen med all ro og trygghet som kjennetegner en sann lærer, sier Hals.

Siden stengingen har alle ansatte jobbet hjemmefra. Kontaktlærerne gikk i gang med å lage ekstraordinære ukeplaner for den kommende uka, mens de andre ansatte bidro med tips og råd om hva som ville være nyttig å ha med. Søndag kveld ble planen lagt ut på skolens nettside. I den nye hverdagen fungerer Messenger godt som kommunikasjonskanal mellom de ansatte.

– Alle de ansatte har en egen messenger-gruppe der aktiviteten er høy til vanlig. Den siste uka har det nærmest gløda på denne tråden, forteller Hals.

Torsdag 12. mars: Business as usual på Kjølsdalen Montessoriskule, mens de forbereder stenging. Foto: Privat.

– I tillegg har lærerne i storskolen sin egen messenger-tråd der de slipper å dele mye som ikke gjelder småskolen. Og de to kontaktlærerne og jeg som rektor har en egen gruppe der mer overordna føringer blir delt og diskutert før vi går videre med ting. Alt i alt et effektivt system som fungerte godt lenge før koronaviruset ble altoverskyggende.

Også de andre ansatte, som vaktmester, renholder, assistenter og administrasjonsmedarbeidere får oppfølging om sine arbeidsoppgaver i den nye situasjonen.

– Men alt i alt er refrenget vårt: Vi stresser ikke! Vi har prøvd å formidle det samme budskapet til hjemmene. Ukeplanene er retningsgivende, med de trenger ikke gjøre alt. De trenger ikke gjøre det i samme rekkefølge og kan bruke de mulighetene som dukker opp i praktisk liv og uteskole når været tillater det, sier Hals.

Foreløpig er det ingen barn som får omsorgstilsyn ved skolen, men de er forberedt på at det kan skje og har løpende kontakt med familiene det gjelder.

Alt i alt har samarbeidet med kolleger og hjemmene fungert godt i en spesiell situasjon.

– I kollegiet er vi vant til å ha jevnlig kontakt digitalt gjennom flere år, så det er ikke noe nytt. Samarbeidet med hjemmene har også vært helt supert! Det var litt utfordrende med tregt nett på hjemmesiden vår og datatrøbbel den første dagen, men tilbakemeldingen vi får er at ukeplanen fungerer slik vi har tenkt. Kontaktlærere har vært i kontakt med så godt som alle hjemmene direkte, noen litt mer enn andre. Vi har vært Google-skole i tre år nå, og det er vi glade for i dag. Google Suite-løsningene er robuste i en slik tid. De har enorme servere som takler den digitale trafikken som nå har økt på, sier Hals.

Ellers forteller «alle» at de savner den direkte kontakten med hverandre, både voksne og barn.

– Og det er et helt surrealistisk stort trykk av tilbud om digitale løsninger vi skoler og lærere har blitt overøst med den siste uka. Her gjelder det å stå litt fast på at det enkle ofte er det beste, og stole på at foreldre og barn tar trygge avgjørelser og ikke blir stressa av «alle» har det beste tilbudet til barna deres i lesing, regning, nysgjerrig-oppgaver og så videre.

Til slutt vil han legge til at det er utrolig fint å se hvordan hjemmene og barna takler den nye situasjonen med hjemmeundervisning.

– Det er noen flotte foreldre og flotte barn vi har. De får gjort mye arbeid som er foreslått av de dyktige lærerne våre, men også mye annet nyttig og viktig som foreldrene legger opp til i samarbeid med barna. Jeg blir helt rørt av det, og er ikke bekymret for det såkalte læringstrykket som offentlig skole har vært så fokusert på.