Tirsdag 13. august arrangerer Friskolenes kontaktforum debatt under Arendalsuka. I panelet sitter blant andre kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), filosof og professor Henrik Syse og Josefin Winther, artist, førstelektor ved Steinerhøyskolen og styremedlem i Steinerskoleforbundet. 

Tema for debatten er: Er friskolene en trussel eller berikelse for barnas beste i skolen? I Norge er det bred enighet om at vi ønsker gode skoler for alle.  Hvordan skaper vi skoler der elevene dannes, trives og lærer? Og hvem bør velge hvilken skole barnet skal gå på? 

Friskolene ønsker å bidra til skolemangfold, bredde og inkludering i opplæringstilbudet, men kan vi enes om at de ulike skoleslagene kan lære av hverandre? Eller blir friskolene sett på mer som en trussel enn en berikelse? 

Bli med når vi tar debatten! Møt opp i Bankgården, tredje etasje, tirsdag 13. august kl. 17.00-19.00. Det servers forfriskninger, og det er satt av god tid til mingling. 

Friskolenes kontaktforum er et samarbeid bestående av Montessori Norge, Steinerskoleforbundet, Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL), Abelia gjennom bransjeforeninga Forum for Friskoler (FRI), Utenlandsskolene (GNUF), Private Handelskolers Landsforbund (PHL) og Virke.

Les mer: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/25628

Arrangementet streames.